Kognitywistyka w Krakowie

Chcesz w przyszłej pracy zawodowej łączyć wiedzę humanistyczną, społeczną i psychologiczną z kompetencjami technologicznymi? Interesują Cię studia w Krakowie? Kognitywistyka może być dla Ciebie świetną propozycją!

Kierunek kognitywistyka prowadzą Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze studiów na tym kierunku?

Kognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ)

Studia na kierunku kognitywistyka, prowadzone przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie “Proseminarium” i “Seminarium kognitywistycznego” (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania.

Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.

Rozwijający się obszar badań oraz szybko rosnący rynek wykorzystujący wdrożenia technologii z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki i uczenia maszynowego stwarza potrzebę kształcenia specjalistów w dziedzinach z tych, jak i pokrewnych obszarów. Nabyte w toku studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom i absolwentkom kognitywistyki na sprawne łączenie szerokiego wykształcenia humanistycznego z kompetencjami technologicznymi oraz zrozumieniem zachowania i relacji społecznych oraz na uczestniczenie w badaniach i praktycznych zastosowaniach technologii związanych z szeroko rozumianym przetwarzaniem informacji przez systemy sztuczne i naturalne. Znajdują oni zatrudnienie w obszarze sztucznej inteligencji, robotyki i uczenia maszynowego, w telekomunikacji lub mediach, a także przy projektowaniu platform e-learningowych, w wielu wiodących przedsiębiorstwach innowacyjnych lub jako wykonawcy projektów badawczych.

Kognitywistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kognitywistyka, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki w zakresie, w jakim dyscypliny te dotyczą problematyki kognitywistycznej, to jest biologicznych (neurofizjologicznych) mechanizmów poznawczych i komunikacyjnych, ich językowych uwarunkowań, a także ich komputerowych modeli.

Student dysponuje gruntowną wiedzą z filozofii umysłu i epistemologii oraz psychologii poznawczej. Ponadto ma wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych, które wiążą się z badaniami prowadzonymi we wspomnianych dyscyplinach. W rezultacie dobrze zna naturę człowieka, jego system motywacyjno-emocjonalny, różne formy myślenia i komunikowania się oraz dysponuje umiejętnościami, które pomagają współpracować z innymi i sprawnie działać w świecie.

Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy, z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć. Ponadto studenci zapoznają się z podstawami informatyki oraz z najnowszymi sposobami modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych.

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług, poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii, po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

Uczelnie prowadzące kierunek kognitywistyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia