Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia pedagogiczne

Kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kierunki pedagogiczne to propozycja kilku programów o charakterze interdyscyplinarnym. Jedne trwają trzy lata inne mają charakter studiów jednolitych magisterskich. Poznaj ofertę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim realizuje Wydział Filozoficzny. Kierunki takie jak: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to domena Instytutu Pedagogiki.

Więcej o tym Instytucie dowiesz się z filmu

Kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

PEDAGOGIKA – Studia na tym kierunku trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra. Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów na podstawie deklaracji studenta oraz średniej ważonej ocen studenta z pierwszego semestru. Od II roku studiów realizowana może być jedna z dwóch ścieżek: pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz resocjalizacja.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – program kształcenia ma charakter autorski, bazujący na najnowszych badaniach i koncepcjach kształcenia, zapewnia także pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – program kierunku w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych w Krakowie, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia