Pedagogika specjalna w Opolu

Pedagogika specjalna stanowi dyscyplinę, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami. Na których uczelniach w Opolu można podjąć naukę na tych studiach? Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły.

Studia na kierunku pedagogika specjalna realizowane są w Polsce jako studia jednolite magisterskie, co oznacza, że trwają pięć lat i absolwent może cieszyć się tytułem magistra. W Opolu ofertę tego kierunku znaleźć można na Uniwersytecie Opolskim oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

Studia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiają nabycie odpowiednich zawodowych zdolności, dzięki którym absolwent będzie wrażliwy na potrzeby człowieka z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym, człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Będą potrafił przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, z biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metod stymulowania aktywności i kreatywności poznawczej młodego człowieka itd. Zawiera także paletę przedmiotów, w ramach których student zdobędzie przygotowanie merytoryczne do działalności nauczycielskiej w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej, a w tym kompetencje w zakresie: metodyki nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; metodyki pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną; metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek edukacyjnych, na różnych etapach edukacji.

Absolwent pedagogiki specjalnej jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obecnie szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej integracyjne i dlatego zmniejsza się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych a zwiększa liczba osób niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Dlatego pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

  • szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych),
  • przedszkolach (państwowych i niepublicznych),
  • ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno-resocjalizacyjnych,
  • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez służbę zdrowia,
  • placówkach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonych przez pomoc społeczną.

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika specjalna w Opolu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia