Kierunki studiówKierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia filologiczne

Iberoznawstwo – kierunek filologiczny w Częstochowie

Studia na kierunku iberoznawstwo to doskonała oferta dla humanistów, którzy przejawiają szczególne zainteresowania obszarem Półwyspu Iberyjskiego. Dzięki studiom poznać możesz język hiszpański oraz język portugalski. Poznaj propozycję Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku Iberoznawstwo realizowane są w ramach następujących specjalności:

  • turystyczna
  • kulturoznawcza

W ramach każdej specjalności realizowana jest grupa treści ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych.

Grupa treści ogólnych obejmuje kształcenie w zakresie: wychowania fizycznego, podstaw filozofii, technologii informacyjnych, metod uczenia się i studiowania oraz przedmiotu swobodnego wyboru.

Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach.

Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1. Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej i zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

Rekrutacja

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

Praca po studiach

Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę m.in. w:

  • muzeach, bibliotekach, domach kultury
  • stowarzyszeniach inicjatyw europejskich
  • urzędach i przedsiębiorstwach współpracujących z Hiszpanią/Portugalią i krajami hispanoamerykańskimi/luzofońskimi
  • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu
  • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej/portugalskiej i iberoamerykańskiej/luzofońskiej

Studia są propozycją, którą dla kandydatów przygotował Wydział Humanistyczny UJD.

Kierunek iberoznawstwo w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia filologiczne Częstochowie. Chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji językowych na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia