Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia filologiczneStudia GdańskStudia historyczneStudia humanistyczne

Niemcoznawstwo – Uniwersytet Gdański

Jeśli chcesz studiować na kierunku łączącym nauki filologiczne z historycznymi i dodatkowo interesuje Cię kultura i historia Niemiec – wybierz propozycję UG – niemcoznawstwo!

Program studiów na kierunku niemcoznawstwo (prowadzi je Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego) ma charakter interdyscyplinarny: w atrakcyjny sposób łączy treści filologiczne z historycznymi; zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student Niemcoznawstwa ma możliwość zdobycia wiedzy w obu powyższych obszarach kształcenia.
Student Niemcoznawstwa ma możliwość intensywnej nauki języka niemieckiego (690 godzin w ciągu 3 lat, co daje możliwość osiągnięcia poziomu B2), znacznie zwiększającą szansę absolwentów na rynku pracy. Możliwość rozpoczęcia nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących lub zaawansowanych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych i uznanych wykładowców, w tym także z Niemiec. Stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych na studia i praktyki/staże w ramach programu ERASMUS+ (Akwizgran, Chemitz, Düsseldorf, Hamburg, Würzburg, Osnabrück, Tybinga, Greifswald, Kassel i Münster).

Dzięki przedmiotom specjalizacyjnym student zapoznaje się z zagadnieniami prawno-ekonomiczno-politycznymi właściwymi dla współczesnych krajów niemieckiego obszaru językowego, zagadnieniami z zakresu komunikacji w języku niemieckim, historii, kultury oraz roli Niemiec we współczesnym świecie.

Dla studentów kierunku Niemcoznawstwo proponowane są dwie specjalności:

  • historyczno-filologiczna,
  • biznesowo-turystyczna.

Absolwent studiów niemcoznawczych jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko-niemieckich.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w:

  • krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych,
  • ośrodkach oświatowych i kulturalnych,
  • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
  • turystyce,
  • instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
  • fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Gdańsk. Interesujesz się historią, archeologią, krajoznawstwem, turystyką historyczną, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia