Kierunki studiówKierunki studiów KielceStudia KielceStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Kielcach

Interesują Cię studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Kielcach? Jakie kieleckie uczelnie wyższe mają go w swoich ofertach? Sprawdź również, czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Kielcach?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponują Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Dowiedz się więcej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Istotą kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, proponowanym przez UJK w Kielcach, jest założenie o przygotowaniu do pracy z dziećmi rzetelnie wykształconych profesjonalistów. Podstawę teoretyczną stanowi paradygmat konstruktywistyczny wywodzący się z teorii socjokulturowych, w którym wiedzę traktuje się jako fenomen wewnętrzny (subiektywny), samodzielnie konstruowany podczas procesu poznawania, nabywania indywidualnych doświadczeń i negocjowania znaczeń. Proces uczenia się jest zatem rozumiany jako aktywne konstruowanie własnych struktur wiedzy przez myślący podmiot we współpracy z innymi, w procesie negocjacji społecznych w określonych warunkach kulturowych. Sprzyja mu poszukiwanie, badanie, doświadczanie, modyfikowanie, interpretowanie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami uczenie się zawodu nauczyciela wymaga kreowania w uczelni i przyszłym miejscu pracy (na praktykach w przedszkolu i w szkole) stymulującego środowiska dostarczającego studentom okazji do wchodzenia w różnorodne interakcje, nabywania doświadczeń i samodzielnego konstruowania wiedzy, z uwzględnieniem wsparcia ze strony nauczycieli akademickich oraz współdziałania podczas wspólnego uczenia się w grupie.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach (SSW)

Misją kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który prowadzi Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, jest kształcenie studentów zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa informacyjnego oraz kształtowania u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez całe zawodowe życie otwartość na zmiany, innowacyjność, mobilność intelektualną oraz potrzebę ciągłego uczenia się.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Pedagogika w Kielcach

Pedagogika wciąż popularna wśród kandydatów daje szansę zdobycia kompetencji pozwalających…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia