Kierunki studiówKierunki studiów KielceStudia KielceStudia pedagogiczne

Kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Oferta studiów pedagogicznych w Kielcach jest bogata dzięki propozycjom, które dla kandydatów przygotowały uczelnie państwowe i niepaństwowe. Osoby, które chcą studiować kierunki pedagogiczne na UJK powinny poznać to, co dla przyszłych studentów przygotował Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK.

Kierunki pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK to aż trzy propozycje. Są to jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika specjalna oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Istotą kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, proponowanym przez UJK w Kielcach, jest założenie o przygotowaniu do pracy z dziećmi rzetelnie wykształconych profesjonalistów. Podstawę teoretyczną stanowi paradygmat konstruktywistyczny wywodzący się z teorii socjokulturowych, w którym wiedzę traktuje się jako fenomen wewnętrzny (subiektywny), samodzielnie konstruowany podczas procesu poznawania, nabywania indywidualnych doświadczeń i negocjowania znaczeń. Proces uczenia się jest zatem rozumiany jako aktywne konstruowanie własnych struktur wiedzy przez myślący podmiot we współpracy z innymi, w procesie negocjacji społecznych w określonych warunkach kulturowych. Sprzyja mu poszukiwanie, badanie, doświadczanie, modyfikowanie, interpretowanie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami uczenie się zawodu nauczyciela wymaga kreowania w uczelni i przyszłym miejscu pracy (na praktykach w przedszkolu i w szkole) stymulującego środowiska dostarczającego studentom okazji do wchodzenia w różnorodne interakcje, nabywania doświadczeń i samodzielnego konstruowania wiedzy, z uwzględnieniem wsparcia ze strony nauczycieli akademickich oraz współdziałania podczas wspólnego uczenia się w grupie.

Pedagogika na UJK

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika ma wiedzę pedagogiczną z zakresu planowania, organizowania, realizacji i ewaluacji procesów i działań wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych, animacyjnych, wspierających i wspomagających całożyciowy rozwój człowieka. Posiada wiedzę z zakresu rozwoju psychospołecznego, a także dotyczącą uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania jednostek i grup. Ponadto posiada i operuje wiedzą o instytucjach wspierających i wspomagających proces wychowania, która jest wykorzystywana i weryfikowana oraz uzupełniana doświadczeniem praktycznym podczas praktyk zawodowych.

Studia na kierunku Pedagogika (ścieżki nauczycielskie: doradztwo edukacyjno-zawodowe; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; pedagogika resocjalizacyjna) stanowią pierwszy etap kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowawcy i nauczyciela pedagoga. Studia są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Kierunki pedagogiczne na UJK w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Pedagogika w Kielcach

Pedagogika wciąż popularna wśród kandydatów daje szansę zdobycia kompetencji pozwalających…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia