Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia OpoleStudia psychologiczne

Psychologia – Uniwersytet Opolski

Zależnie od wybranego modułu kształcenia, studenci psychologii na Uniwersytecie Opolskim mogą specjalizować się w zakresie psychologii pracy i biznesu, zdrowia i pomocy psychologicznej lub wybierają trzecią opcję – moduł nauczyciel psycholog.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, które proponuje Uniwersytet Opolski, zapewniają gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Podczas różnych kursów student zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz – w ramach modułów – stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień). Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo-dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii.

Moduły kształcenia:

  • Moduł pracy i biznesu
  • Moduł zdrowia i pomocy psychologicznej
  • Moduł nauczyciel psycholog

A jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwentów psychologii?
Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczej. Znajdują zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Opolski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia