Studia humanistyczne w Rzeszowie

Stawiasz w życiu na wartości humanistyczne. Chcesz dzięki studiom w Rzeszowie rozwijać swoje pasje i zdobyć ciekawe kompetencje – pomyśl o studiach humanistycznych. Ich definicja nie jest może taka precyzyjna, ale z grubsza wiadomo o co chodzi.

Studiów humanistycznych szukaj przede wszystkim na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tam w ofercie znaleźć można studia filologiczne, historyczne, pedagogiczne. Ale są inne humanistyczne, które nie mieszczą się w tych kategoriach. Kierunek filozofia, kulturoznawstwo, i komunikacja międzykulturowa to propozycje, jakie przygotował: Uniwersytet Rzeszowski.

Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedmioty podstawowe kładą nacisk na wiedzę z zakresu historii filozofii i logiki. W obrębie przedmiotów kierunkowych istotne znaczenie mają filozofia człowieka, teoria bytu, teoria poznania, filozofia społeczna, etyka i estetyka. Studia oferują także nachylenie bardziej praktyczne czego egzemplifikacją są retoryka oraz w idee filozofii jako sposobu życia.

Student ma możliwość wyboru specjalności – filozofia teoretyczna lub kognitywistyka  ze zróżnicowaną gamą przedmiotów specjalizacyjnych:

1. specjalność filozofia teoretyczna oferuje kształcenie w zakresie ekofilozofii, filozofia polityki, filozofii religii, antropologii kulturowej, psychologii humanistycznej itp.;

2. specjalność  kognitywistyka kształci w zakresie nauk kognitywistycznych, nauk o sztucznej inteligencji, podstaw modelowania komputerowego. Zajęcia na tej specjalności realizowane są we współpracy z Centrum Modelowania Komputerowego UR.

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych  i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas  świat kultury. Specjalności na I stopniu studiów:

  • Animator kultury w regionie
  • Historia kultury z elementami religioznawstwa

Po ukończeniu specjalności Animacja kultury w regionie absolwent dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu zróżnicowania kulturowego, etnicznego, historycznego i społecznego na obszarze państw regionu karpackiego (Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Węgry). Posiada podstawy metodologiczne oraz umiejętności praktyczne pozwalające mu podejmować działania z zakresu animacji kulturowej.

Absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Historia kultury z elementami religioznawstwa dysponuje interdyscyplinarną i ogólną wiedzą z zakresu światowej historii kultury i religii.

Komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Rzeszowskim

Komunikacja międzykulturowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Celem programu studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który – posiadając humanistyczną wiedzę o podstawach różnych kultur, oraz dysponując wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej – byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych (takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja, dziennikarstwo).

Lista kierunków humanistycznych w Rzeszowie:

  • FILOZOFIA, Uniwersytet Rzeszowski
  • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA, Uniwersytet Rzeszowski
  • KULTUROZNAWSTWO, Uniwersytet Rzeszowski

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia humanistyczne Rzeszów. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia humanistyczne w Polsce. Jeśli chcesz studiować w Rzeszowie zobacz również stronę – rodzaje studiów Rzeszów. Tam sprawdzisz m.in. propozycje studiów społecznych, studiów filologicznych, studiów psychologicznych, prawniczych, pedagogicznych na rzeszowskich uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia