Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia filologiczneStudia medyczneStudia Opole

Logopedia z językiem polskim jako obcym w Opolu

Jeśli chcesz w przyszłości pracować jako logopeda i lektor języka polskiego jako obcego, koniecznie dowiedz się więcej o tym kierunku studiów.

Studia na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Opolski (prowadzi je Wydział Filologiczny UO), są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego.

Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii oraz z niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i lektora wiedzą interdyscyplinarną z obszaru psychologii, pedagogiki i nauk medycznych.

Zdobędzie także umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy. Pozna procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wybranych zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz zaburzeń mowy.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł uzupełnić wykształcenie logopedyczne, tj. kontynuować studia logopedyczne na II stopniu (logopeda musi mieć tytuł magistra!) lub na rocznych studiach podyplomowych z zakresu logopedii.

Student nabędzie też kompetencje glottodydaktyczne, przygotowujące do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne i będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia