Kierunki studiów OpolenewStudia medyczneStudia OpoleTOP OpoleTop studia

Kierunek lekarski w Opolu

Kształcenie lekarzy w Opolu to domena Uniwersytetu Opolskiego. Wydział Lekarski UO kształci w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Dowiedz się więcej o tych studiach i poznaj najnowsze informacje o rekrutacji.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Opolskim ma na celu wyposażenie absolwentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonania zawodu lekarza. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Kwalifikacje absolwenta dotyczą w szczególności:

  • wiedzy z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącej się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego i stanowiącej podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie,
  • znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka (genetycznych, demograficznych, środowiskowych, społecznych, psychologicznych, kulturowych) na zdrowie jednostki i populacji,
  • umiejętności rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych,
  • umiejętności komunikowania się z chorym i jego rodziną,
  • umiejętności rozpoznawania stanu bezpośredniego zagrożenia życia i podejmowania właściwego postępowanie lekarskiego w stanach naglących oraz łagodzenia bólu fizycznego i psychicznego.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie:

  • znał i przestrzegał praw pacjenta,
  • znał i stosował normy etyczne w badaniach medycznych,
  • świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej,
  • rozumiał potrzebę ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności wynikającą z rozwoju nauk medycznych,
  • rozumiał interdyscyplinarność działań terapeutycznych.

Rekrutacja na kierunek lekarski w Opolu

W procesie rekrutacji na kierunek lekarski na Uniwersytecie Opolskim obowiązuje kandydatów z nową maturą konkurs świadectw. Brane są pod uwagę oceny z poziomu rozszerzonego z biologii oraz do wyboru chemii lub fizyki.

Dla kandydatów na kierunek lekarski o kolejności rankingowej w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów będzie decydowała ocena maturalna z biologii, a w drugiej kolejności ocena maturalna z matematyki, poziom podstawowy.

Kierunek lekarski w Opolu

Więcej informacji o kierunkach medycznych w Opolu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia