Collegium da Vinci w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, Poznań

Niektóre uczelnie kurczowo trzymają się starych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Ale są też takie, które wychodzą zmieniającym się trendom naprzeciw, nieustannie unowocześniając podejście do edukacji. To tych drugich właśnie należy poznańskie Collegium Da Vinci.

Collegium Da Vinci działa na polskim rynku edukacyjnym już od ponad 25 lat i zdążyła w tym czasie na stałe zapisać się w umysłach poznaniaków jako uczelnia ludzi kreatywnych i ciekawych świata. Mantrą CDV jest hasło “Wszystko łączy się ze wszystkim” – uczelnia stara się więc nie tylko przygotować studentów do wykonywania pracy w wybranej dziedzinie, ale również poszerzać ich horyzonty poza nią. W ofercie uczelni znajdują się przyszłościowe, cieszące się ogromnym zainteresowaniem kierunki, np. Data Science, Kreatywna produkcja wideo i Mediaworking.
Aby spełnić swe ambitne cele uczelnia nie tylko przykłada wielką uwagę do kształcenia jakości zajęć i programów studiów, ale również aktywnie uczestniczy w życiu kulturowo–oświatowym miasta Poznania, organizując spotkania ze specjalistami, influencerami i osobami z życia publicznego. CDV zorganizowała też specjalną jednostkę, Centrum Praktyczności, której zadaniem jest organizacja praktyk studenckich i spotkań, doradztwo zawodowe oraz współpraca z absolwentami uczelni. Wszystko to, aby przekazać studentom i absolwentom aktualne, przystające do wymagań rynku pracy umiejętności praktyczne i pomóc im znaleźć satysfakcjonującą pracę po skończeniu studiów.
Uczelnia prowadzi współpracę z najlepszymi firmami i innymi ośrodkami akademickimi nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Dzięki uczestnictwu CDV w programie Erasmus+ jej studenci mają więc możliwość odbycia praktyk studenckich, a nawet i części studiów, za granicą w ramach wymiany studenckiej.

Kierunki studiów - CDV Poznań

studia I stopnia w języku polskim

studia I stopnia w języku polskim online

studia I stopnia w języku angielskim

studia II stopnia w języku polskim

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie: cdv.pl/kontakt/rekrutacja-informacje/

Studia podyplomowe

Studia EMBA

Galeria

Kontakt

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań,
tel. 61 27 11 000,
fax: 61 27 11 199,
info@cdv.pl
https://cdv.pl

CDV w Poznaniu - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim