Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez nauczycieli akademickich będących specjalistami  w  swoich dziedzinach, dzięki czemu  biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajduje się w grupie najlepszych kierunków w kraju.

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na granicy technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagającym współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w urządzenia przystosowane do nauki najnowszych technologii, co czyni je unikatowymi w skali kraju.

Prace dyplomowe studentów kierunku Biotechnologia realizowane są w katedrach uczelni lub partnerskich instytutach naukowych na terenie Poznania.

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biotechnologia przygotowują się do realizowania prac naukowo-badawczych, których celem jest  m.in.: wykorzystanie organizmów żywych dla uzyskania nowych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwentów kierunku cechuje pełna gotowość do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  W ofercie programowej przedmiotów do wyboru można wybrać moduły i zagadnienia realizowane w języku angielskim.

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacji
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Ochrona zdrowia
  • Przemysł spożywczy
  • Hodowla i produkcja roślinna i zwierzęca
  • Instytucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii przemysłowej
  • Prowadzenie własnej działalności

Czytaj więcej – Biotechnologia

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu –

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia