Bezpieczeństwo wewnętrzne w Białymstoku

Jeśli interesują Cię studia społeczne w Białymstoku, ale wciąż nie wiesz jaki kierunek wybrać – dowiedz się więcej o bezpieczeństwie wewnętrznym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzi Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

Student kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, który proponuje kandydatom Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk o bezpieczeństwie i innych nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i ich usytuowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.: potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać wykorzystując metody, techniki i narzędzia stosowane w naukach o bezpieczeństwie i dyscyplinach pokrewnych, zjawiska o charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym, informacyjnym i ekologicznym mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w skali personalnej, środowiska lokalnego, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Specjalności:

  • Zarządzanie kryzysowe,
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • Bezpieczeństwo narodowe.

Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę m. in. w strukturach międzynarodowych lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego oraz w służbach mundurowych.

Uczelnie prowadzące kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Białymstoku

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia