Kierunki studiów Zielona Górarodzaje studiów Zielona GóraStudiaStudia społeczneStudia Zielona Góra

Studia społeczne w Zielonej Górze

Studia społeczne, czyli te które wiążą się z wiedzą o funkcjonowaniu społeczeństwa w jego wymiarze komunikacji, bezpieczeństwa, polityki, kwestii socjalnych to w przypadku Zielonej Góry całkowita dominacja Uniwersytetu Zielonogórskiego.

To właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim koncentrują się projekty ciekawych kierunków studiów o charakterze społecznym. Warto poznać studia społeczne na UZ zanim ostatecznie wybierzesz najlepszy kierunek dla siebie.

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kierunek studiów animacja kultury i twórczej aktywności w sieci, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej w różnych grupach społecznych i wiekowych.

Studenci uczą się wykorzystywać nowe media, planować i realizować projekty animacyjne oraz pozyskiwać na nie fundusze, animować społeczności lokalne, wykorzystywać narzędzia animacyjne (fotograficzne, cyfrowe, teatralne, taneczne) w obszarze kultury i edukacji oraz pracy w grupie twórczej. 

Perspektywy zawodowe:

 • publiczne instytucje kultury,
 • placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze i wypoczynkowe,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • agencje i firmy zajmujące się działalnością kulturalną, artystyczną, edukacyjną, rozrywkową, turystyczno-rekreacyjną,
 • portale internetowe,
 • agencje reklamowe,
 • social media,
 • mass media,
 • własna działalność gospodarcza. 

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe, który proponuje Uniwersytet Zielonogórski, zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną (lub zespołową) pracę zawodową w strukturach obronnych zarówno organizacji samorządowych jak i administracji państwowej.

Absolwenci będą posiadać również praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania krajowych systemów reagowania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu, gminy, także branżowych systemów reagowania kryzysowego przedsiębiorstw i instytucji oraz międzynarodowych systemów reagowania kryzysowego.

Perspektywy zawodowe:

 • służby mundurowe (wojsko, policja, straż graniczna, służba celna, ochrona kolei),
 • służby specjalne (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Służba Więzienna,
 • stanowiska w placówkach straży miejskiej lub gminnej,
 • zespoły reagowania kryzysowego na różnych szczeblach administracji centralnej lub terytorialnej.

Coaching i doradztwo filozoficzne na Uniwersytecie Zielonogórskim

Coaching i doradztwo filozoficzne to propozycja studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, wyposażająca w wiedzę ogólnohumanistyczną, psychologiczną i filozoficzną.

Nabywane kompetencje uwzględniają zagadnienia z zakresu filozofii praktycznej oraz umiejętności pozwalające na zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych. Studia przygotują absolwentów do realizacji zadań związanych z działalnością coachingową, doradczą i szkoleniową.

Perspektywy zawodowe:

 • doradca filozoficzny,
 • coach kariery,
 • coach rozwoju osobistego,
 • coach biznesu,
 • pracownik działu HR,
 • audytor etyczny,
 • specjalista do spraw kultury firmy.

Socjologia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku socjologia, które prowadzi UZ, przygotowują do roli badacza, innowatora i analityka społecznego. Obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji badań społecznych, wprowadzania interwencji społecznych oraz analizowania danych wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.

Absolwenci kierunku wykorzystują zdobytą wiedzę do wprowadzania rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb, podnoszenia jakości życia, poprawy efektywności organizacji, czy wzrostu zainteresowania klientów usługą/towarem.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa publiczne i prywatne,
 • praca w branżach związanych badaniami społecznymi, badaniami marketingowymi,
 • firmy consultingowe,
 • agencje HR,
 • profesjonalne firmy badawcze,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • administracja publiczna,
 • własna działalność gospodarcza.

Uzyskaj szczegółowe informacje o społecznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Zielonej Górze:

Kierunki studiów społecznych w Zielonej Górze 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Wykorzystaj stronę do zdobycia większej ilości informacji o studiach na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia