Uniwersytet Zielonogórski

uczelnia publiczna, Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z najmłodszych polskich uczelni akademickich, utworzony został bowiem w 2001 roku, w wyniku połączenia działających wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W wyniku wprowadzanych sukcesywnie zmian powstała nowoczesna uczelnia łącząca w swojej strukturze szerokie spektrum nauk – od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i nauki o zdrowiu (w tym kierunek lekarski). Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia, obejmujących obecnie ponad 60 kierunków studiów.

Kierunki studiów - Uniwersytet Zielonogórski

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: rekrutacja.uz.zgora.pl/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: ksztalcenie.uz.zgora.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe

Kontakt

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
https://www.uz.zgora.pl

Uniwersytet Zielonogórski - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim