Uniwersytet Zielonogórski

uczelnia publiczna, Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z najmłodszych polskich uczelni akademickich, utworzony został bowiem w 2001 roku, w wyniku połączenia działających wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W wyniku wprowadzanych sukcesywnie zmian powstała nowoczesna uczelnia łącząca w swojej strukturze szerokie spektrum nauk – od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i nauki o zdrowiu (w tym kierunek lekarski). Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia, obejmujących obecnie ponad 60 kierunków studiów.

Kierunki studiów - Uniwersytet Zielonogórski

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ASTRONOMIA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOLOGIA
 • BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BIZNES ELEKTRONICZNY
 • BUDOWNICTWO
 • COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
 • COMPUTER SCIENCE AND ECONOMETRICS
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKONOMIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ENVIRONMENTAL PROTECTION
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOZOFIA
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA MEDYCZNA
 • GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INTELIGENTNE SYSTEMY MIEJSKIE (w przygotowaniu)
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA DANYCH
 • INŻYNIERIA LOTNICZA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER
 • LOGISTYKA
 • MALARSTWO
 • MATEMATYKA
 • MATHEMATICS
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PHYSICS
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITOLOGIA
 • POŁOŻNICTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PSYCHOLOGIA
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • SOCJOLOGIA
 • SZTUKI WIZUALNE
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: rekrutacja.uz.zgora.pl/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

Kontakt

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
https://www.uz.zgora.pl/index.php?pl

Uniwersytet Zielonogórski - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim