Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze

Myślisz o tym, by wybrać studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna proponuje kandydatom Uniwersytet Zielonogórski.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim wyposażeni są w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych i ogólnopolskich mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie. Ponadto są przygotowani do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną (np. w charakterze rzecznika prasowego czy specjalisty ds. kontaktów z mediami).

Specjalności:

  • Broker informacji,
  • Pisanie kreatywne.

Zakres wykształcenia absolwenta poszerza się w istotny sposób dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalnościowych (w ramach specjalności broker informacji bądź pisanie kreatywne), umożliwiających wykonywanie zawodów związanych z organizacją i zarządzaniem informacją (np. specjalisty ds. klasyfikowania i indeksowania informacji), pracą w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu.

Absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie: pracy w zespole i kreowania zespołem, respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej, argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością, posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna bądź na innych kierunkach pokrewnych (w tym filologii polskiej).

Uczelnie prowadzące kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia