Historia – studia w Zielonej Górze

W zależności od wybranej specjalności absolwenci studiów na kierunku historia mogą uczyć w szkole lub pracować w muzeach, archiwach, administracji itp.

Kierunek historia ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski (studia prowadzi Wydział Humanistyczny UZ).

Absolwent/-ka studiów pierwszego stopnia na kierunku historia zyskuje wiedzę historyczną z zakresu dziejów regionu, Polski i powszechnych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji pozyskanych informacji, oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania zadań, umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnienia własnego stanowiska.

Studia historyczne przygotowują również gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Absolwent/-ka historii posiada umiejętności w zakresie: wyszukiwania informacji, przygotowywania raportów oraz tekstów popularnonaukowych, posługiwania się językiem pisanym i mówionym w zakresie ukończonych studiów oraz dziedzin pokrewnych. Studia historyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów środowisk lokalnych.

Absolwent/‑ka specjalności nauczycielskiej jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Absolwent/-ka studiów specjalności niepedagogicznych przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej, w szczególności w placówkach muzealnych, archiwalnych, służbie ochrony zabytków, w administracji państwowej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie zarządzania dokumentacją oraz informacją, z naciskiem na proces kancelaryjny.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Zielona Góra. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia