Kierunki studiówKierunki studiów Zielona GóraStudia ekonomiczneStudia informatyczneStudia Zielona Góra

Biznes elektroniczny – Uniwersytet Zielonogórski

Kierunek biznes elektroniczny to dowód na to, jak szybko uczelnie reagują na rozwój technologii komputerowych i zmian, jakie widoczne są w gospodarce. Warto poznać ofertę kierunku proponowanego przez Uniwersytet Zielonogórski.

Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem Biznes Elektroniczny. Pośród podstawowych gałęzi biznesu elektronicznego można między innymi wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz E-learning.

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego. Jednocześnie wielu pracodawców wskazuje na pogłębiający się niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej potrafiącej tworzyć i obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem kształcenia na kierunku Biznes Elektroniczny, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski, jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku praktycznym Biznes Elektroniczny:

 • Potrafi modelować i analizować procesy biznesowe;
 • Potrafi użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM);
 • Zna i potrafi stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych;
 • Umie projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP);
 • Potrafi składować, przetwarzać i analizować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS);
 • Potrafi praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędziami prototypowania;
 • Posiada umiejętność wykorzystania technologii mobilnych i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i E-biznesu;
 • Potrafi wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej;
 • Potrafi zarządzać zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych;
 • Potrafi zaprojektować biznes plan dla firmy innowacyjnej.

Stanowiska pracy po studiach na kierunku biznes elektroniczny

 • Informatyk biznesowy.
 • Analityk biznesowy.
 • Specjalista /menedżer serwisów internetowych.
 • Konsultant usług informatycznych.
 • Inżynier danych.
 • Inżynier business intelligence.
 • Integrator i administrator systemów ERP, CRM, SCM.
 • Analityk mediów społecznościowych.
 • Administrator systemów IT.
 • Analityk i projektant systemów IT.
 • Kierownik działu IT.
 • Technolog systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (Technolog ICT).
 • Projektant i programista systemów biznesu elektronicznego.
 • Specjalista marketingu elektronicznego.
 • Właściciel innowacyjnej firmy IT.

Zasady rekrutacji na kierunek biznes elektroniczny na UZ

Najważniejsze przedmioty w konkursie świadectw to matematyka oraz jeden spośród: chemia, fizyka, informatyka. Do obliczenia wyniku brany jest również pod uwagę wynik matury z języka obcego oraz języka polskiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia informatyczne Zielona Góra. Interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia