Kierunki studiów Zielona GóranewStudia ścisłeStudia Zielona Góra

Astronomia w Zielonej Górze

Interesują Cię studia ścisłe w Zielonej Górze? Twoją pasją jest kosmos i chcesz swoją przyszłą karierę zawodową i naukową związać z jego badaniem? Dowiedz się więcej o kierunku astronomia, który możesz studiować w Zielonej Górze!

Kierunek astronomia ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski. Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego właśnie kierunku na UZ?

Astronomia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent kierunku astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ będzie posiadać wiedzę z zakresu astronomii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie również przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, absolwent może być także przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Poprzez studiowanie procesów fizycznych zachodzących we Wszechświecie studenci podczas nauki w atrakcyjny sposób zapoznają się z nowoczesnymi technikami komputerowymi. Ten aspekt programu kształcenia sprawia, że zasadniczo odbiega on od typowych studiów astronomicznych.

W programie przedmiotów specjalistycznych nacisk jest położony na symulacje komputerowe procesów astrofizycznych (w tym generowanie danych syntetycznych) oraz analizę syntetycznych i obserwacyjnych danych cyfrowych.

Najlepsi absolwenci będą mieli szansę podjęcia magisterskich studiów drugiego stopnia w zakresie astronomii lub astrofizyki komputerowej (lub na innym ścisłym kierunku) oraz w dalszej kolejności studiów trzeciego stopnia prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora. Absolwenci UZ nie tylko swobodnie posługują się narzędziami informatycznymi, ale także posiadają umiejętności w zakresie programowania (w tym również systemowego), obsługi sieci komputerowych, a przede wszystkim przetwarzania oraz wszechstronnej analizy oraz syntezy danych cyfrowych.

Ogólna edukacja naukowa w dziedzinie fizyki, astronomii i astrofizyki, świadcząca o szerokich horyzontach myślowych oraz umiejętnościach niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych problemów, powinna być atutem na rynku pracy nowoczesnych technologii. Mimo, że absolwenci nie będą mieli pełnego wykształcenia w dziedzinie informatyki, ich praktyczne umiejętności na pewno okażą się atrakcyjne na rynku pracy.

Sprawdź szczegółowe informacje o tym kierunku, przygotowane przez uczelnię dla kandydatów:

Kierunek astronomia w Zielonej Górze

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Zielona Góra. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia