Kierunki studiów Zielona Górarodzaje studiów Zielona GóraStudiaStudia ścisłeStudia Zielona Góra

Studia ścisłe w Zielonej Górze

Interesujesz się naukami ścisłymi i chcesz swoją pasję realizować w Zielonej Górze? Sprawdź ofertę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. MATEMATYKA, INŻYNIERIA DANYCH to kierunki, które mogą wzbudzić twoje zainteresowania. Jeśli interesuje cię FIZYKA lub ASTRONOMIA możesz wybrać studia z oferty Wydziału Fizyki i Astronomii UZ.

Studia ścisłe w Zielonej Górze to ciekawa oferta kierunków, które dają szanse absolwentom na podjęcie pracy często na unikatowych stanowiskach pracy. Studia z fizyki, matematyki, biotechnologii czy astronomii to oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Właśnie propozycją tej uczelni przyglądamy się w dalszej części artykułu.

Matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku matematyka, które prowadzi Uniwersytet Zielonogórski, uczą korzystać z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwać się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Absolwent posiada gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach w zależności od wybranej specjalności. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent specjalności nauczycielskiej dodatkowo wyposażony jest w kompetencje psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, które po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka na tej specjalności umożliwią wykonywanie zawodu nauczyciela matematyki.

Astronomia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent kierunku astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ będzie posiadać wiedzę z zakresu astronomii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie również przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, absolwent może być także przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Więcej w artykule: Astronomia – studia w Zielonej Górze

Fizyka na UZ

Absolwent kierunku fizyka posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na szerokich podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, a także korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych.

Specjalności:

  • fizyka ogólna,
  • fizyka komputerowa,
  • astrofizyka komputerowa,
  • specjalność nauczycielska.

Więcej w artykule: Fizyka – studia w Zielonej Górze

Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku biotechnologia, prowadzone przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapewniają szeroką wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych, a także wiedzę specjalistyczną, obejmującą m.in. biochemię, bioinformatykę, biologię komórki, genetykę, mikrobiologię, czy immunologię. Szerokie i wszechstronne wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia absolwentom kierunku biotechnologia sprawną współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki.

Więcej w artykule: Biotechnologia w Zielonej Górze

Przed ostatecznym wyborem kierunku przeanalizować warto dokładniej ofertę każdego z kierunków, warto poznać specjalności, zasady rekrutacji oraz perspektywy zawodowe absolwentów.

Listę kierunków z nauk ścisłych prezentujemy poniżej.

Kierunki studiów ścisłych w Zielonej Górze 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Zielona Góra. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia