Fizyka – studia w Zielonej Górze

Kandydaci na studia, którzy zdecydują się na wybór kierunku fizyka, będą mieli do wyboru kilka ciekawych specjalności.

Studia na kierunku fizyka prowadzi Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Fizyki i Astronomii UZ).

Absolwent kierunku fizyka posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na szerokich podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, a także korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych.

Specjalności:

  • fizyka ogólna,
  • fizyka komputerowa,
  • astrofizyka komputerowa,
  • specjalność nauczycielska.

Absolwent posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen, formułowania sądów oraz komunikowania się, a tym samym dysponuje kwalifikacjami pozwalającymi na różnorodny wybór kariery zawodowej. W ramach prowadzonych specjalności, studenci nabywają dodatkowych umiejętności: poszerzających ich wiedzę z zakresu nauk fizycznych oraz pokrewnych na specjalności fizyka ogólna; dotyczących programowania, analizy danych, modelowania i symulacji komputerowych w ramach specjalności fizyka komputerowa oraz astrofizyka komputerowa, a także umiejętności i uprawnień niezbędnych do nauczania fizyki w szkołach, przy wyborze specjalności nauczycielskiej.

Uczelnie prowadzące kierunek fizyka w Zielonej Górze

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Zielona Góra. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia