Matematyka – studia w Krakowie

Kierunek studiów matematyka to doskonały opcja dla wszystkich kandydatów, którzy studia potraktować chcą jako naukę poszukiwania niestandardowych rozwiązań problemów, rozumienia zjawisk i ich modelowania matematycznego. W Krakowie jest kilka uczelni, które oferują studia matematyczne. Warto sprawdzić jak szeroki jest wybór kierunków i specjalności.

Studia matematyczne proponują największe krakowskie uczelnie, zarówno techniczne jak i uniwersytety. W zależności od zainteresowań można wybrać kierunek matematyka lub matematyka stosowana. Nowością jest propozycja studiów na kierunku matematyka komputerowa. Studia są atrakcyjną ofertą dla tych, którzy wahają się, czy wybrać informatykę czy matematykę.

Matematyka na Politechnice Krakowskiej

Studiowanie matematyki na Politechnice Krakowskiej to możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności:

 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne

Absolwent kierunku matematyka (obu specjalności):

 • posiada znajomość budowy teorii matematycznych a także wybranych pojęć i metod logiki matematycznej i matematyki dyskretnej znajdujących zastosowanie w innych dziedzinach matematyki;
 • posiada umiejętność formułowania   problemów   w   sposób matematyczny czyli w  postaci  symbolicznej,  ułatwiającej  ich  analizę  i  rozwiązanie;
 • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne dziedziny matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii;
 • posiada znajomość podstaw technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka; umie definiować funkcje i relacje rekurencyjne, tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich;
 • posiada umiejętność dokonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji   jakościowych   z   danych   ilościowych;
 • potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych;
 • umie tworzyć i analizować algorytmy oraz zapisywać je w wybranym języku programowania;
 • potrafi posługiwać się  narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu   teoretycznych i aplikacyjnych  problemów   matematycznych;
 • umie samodzielnie pogłębiać wiedzę matematyczną.

Perspektywy zawodowe

 • analityk finansowy, ubezpieczeniowy, bankowy, giełdowy, rynkowy;
 • analityk ryzyka;
 • statystyk;
 • analityk danych, data scientist;
 • pracownik zajmujący się modelowaniem matematycznym w przemyśle, instytucjach badawczych, finansowych (w szczególności zajmujący się planowaniem inwestycji giełdowych, strategii rozwoju firmy, przygotowaniem planów inwestycyjnych itp.);
 • pracownik instytucji zajmujących  się badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych; badaniami  sondażowymi;
 • zarządzanie i marketing.

Matematyka stosowana na Politechnice Krakowskiej

Studia matematyczne proponowane przez PK to możliwość wyboru specjalności:

 • analityka danych
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • matematyka z informatyką

Absolwenci (w różnym stopniu, w zależności od ukończonej specjalności) będą znali: zaawansowane metody statystyki i metody związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, matematyczne podstawy programowania oraz podstawy technik obliczeniowych i programowania, mechanizmy funkcjonowania gospodarki, sektora finansowego i systemów bankowych oraz będą umieli modelować zachodzące w nich procesy.

Matematyka na AGH w Krakowie

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka.

Kierunek prowadzony przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH.

Kierunek matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku matematyka to propozycja Instytutu Matematyki na UJ. Ta oferta jest wyjątkowo bogata – oprócz przedmiotów obowiązkowych, każdy student i studentka kierunku matematyka może wybrać pozostałe z puli 60 innych, tym samym tworząc swój własny plan studiów.

Interesują cię szczegóły dotyczące konkretnych propozycji, wybierz kierunek i uczelnię z listy poniżej.

Uczelnie prowadzące kierunek matematyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia