Astronomia – studia w Krakowie

Myślisz o tym, by w przyszłej pracy zawodowej zajmować się badaniem kosmosu, zjawisk fizycznych, czy innymi projektami naukowymi? Wybierz studia na kierunku astronomia.

Kierunek astronomia ma w swojej ofercie Uniwersytet Jagielloński. Prowadzi go Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Astronomia to najstarsza z nauk przyrodniczych. Towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów, będąc od tysiącleci po współczesność „motorem” naukowej i technologicznej ewolucji. Kierunek ten pozwala na uzyskanie ugruntowanej wiedzy z różnych działów astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej oraz dostarcza pogłębionej wiedzy w zakresie podstawowych działów matematyki, fizyki i informatyki. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności opisu matematycznego zjawisk/procesów fizycznych i astrofizycznych oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu astronomii.

Absolwent/ka kierunku astronomia ma szansę zatrudnienia w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

Osoby studiujące zdobywają wiedzę praktyczną w oparciu o laboratoria i pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt m. in. badawczy i pomiarowy oraz w specjalistyczne oprogramowanie, co jest istotne ze względu na dalszą pracę badawczą oraz uczestnictwo w projektach naukowych, jak i karierę w innych zawodach. 

Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole. Absolwent/ka ponadto przygotowany/a jest do pracy w instytucjach popularyzujących naukę (planetaria, centra nauki) oraz do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, w których ma zastosowanie statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, modelowanie komputerowe oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Uczelnie prowadzące kierunek astronomia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia