Kierunki studiów RzeszówStudia geograficzneStudia Rzeszów

Geodezja i planowanie przestrzenne – studia w Rzeszowie

Postaw na karierę inżyniera geodety lub innego rodzaju specjalisty w zakresie geodezji – wybierz studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne w Rzeszowie!

Kierunek studiów geodezja i planowanie przestrzenne ma w swojej ofercie Politechnika Rzeszowska.

Program studiów zakłada sekwencyjne budowanie wiedzy i kształtowanie coraz bardziej zaawansowanych umiejętności praktycznych. Na 1 i 2 semestrze studiów I stopnia realizowane są przede wszystkim przedmioty kształcenia ogólnego, na 3 i 4 realizowane są przedmioty kierunkowe, natomiast na semestrach 5, 6,7 przedmioty specjalnościowe. Dobór treści programowych, szczególnie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, jest ściśle związany z profilem kształcenia i potrzebami rynku pracy, co potwierdzają w szczególności treści kształcenia przedmiotów specjalnościowych. Wyróżnikiem kształcenia na tym kierunku jest duża ilość praktyk – w trakcie 4 semestru (3 miesiące) i w trakcie 7 semestru (3 miesiące).

Perspektywy zawodowe:

  • usługi geodezyjne i planistyczne w ramach własnej działalności gospodarczej;
  • inżynier geodeta w przedsiębiorstwie geodezyjnym oraz z branży budowlanej i drogownictwa;
  • geoinformatyk lub programista w przedsiębiorstwie geodezyjnym lub z branży informatycznej, a także w instytucji publicznej;
  • analityk i doradca w biurze pośrednictwa i obrotu nieruchomościami;
  • doradca i planista w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych;
  • specjalista w zakresie geodezji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
  • planista w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Kierunek geodezja i planowanie przestrzenne w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Rzeszów. Interesujesz się naukami przyrodniczymi, w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia