Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Uczelnia prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych i biologicznych. Poprzez współpracę z przemysłem doskonali programy kształcenia przygotowujące absolwentów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym – w wymiarze lokalnym i narodowym. Politechnika Rzeszowska, przyjmując za patrona Ignacego Łukasiewicza, nawiązała do tradycji górnictwa i przemysłu naftowego mającego swe źródła w Małopolsce w XIX wieku. Z tym właśnie regionem, a konkretnie z Rzeszowem, Łańcutem, Lwowem i Gorlicami, związana była działalność twórcy przemysłu naftowego na ziemiach polskich, dziś patrona uczelni.

Kierunki studiów

studia I stopnia

studia podyplomowe

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Politechnika Rzeszowska

Kontakt i lokalizacja

al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów
https://w.prz.edu.pl