Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

uczelnia publiczna, Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki.

Uczelnia prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych i biologicznych. Poprzez współpracę z przemysłem doskonali programy kształcenia przygotowujące absolwentów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym – w wymiarze lokalnym i narodowym. Politechnika Rzeszowska, przyjmując za patrona Ignacego Łukasiewicza, nawiązała do tradycji górnictwa i przemysłu naftowego mającego swe źródła w Małopolsce w XIX wieku. Z tym właśnie regionem, a konkretnie z Rzeszowem, Łańcutem, Lwowem i Gorlicami, związana była działalność twórcy przemysłu naftowego na ziemiach polskich, dziś patrona uczelni.
al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów w.prz.edu.pl
Politechnika Rzeszowska - Uczelnie Rzeszów

Kierunki studiów - Politechnika Rzeszowska

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: rekrutacja.prz.edu.pl/

Studia podyplomowe

Kontakt

al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów https://w.prz.edu.pl

Politechnika Rzeszowska - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Rzeszowie i województwie podkarpackim