Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki.

Politechnika Rzeszowska - Uczelnie Rzeszów
Uczelnia prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych i biologicznych. Poprzez współpracę z przemysłem doskonali programy kształcenia przygotowujące absolwentów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym – w wymiarze lokalnym i narodowym. Politechnika Rzeszowska, przyjmując za patrona Ignacego Łukasiewicza, nawiązała do tradycji górnictwa i przemysłu naftowego mającego swe źródła w Małopolsce w XIX wieku. Z tym właśnie regionem, a konkretnie z Rzeszowem, Łańcutem, Lwowem i Gorlicami, związana była działalność twórcy przemysłu naftowego na ziemiach polskich, dziś patrona uczelni.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ARCHITEKTURA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • BUDOWNICTWO
 • CIVIL ENGINEERING
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ELEKTROTECHNIKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • ENERGETYKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA W MEDYCYNIE
 • LOGISTYKA
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • MECHATRONIKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Filia w Stalowej Woli

 • INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Kontakt

al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów https://w.prz.edu.pl

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Rzeszowie i województwie podkarpackim

Zbliżające się wydarzenia