Energetyka w Rzeszowie

Przyszłościowy kierunek studiów energetyka to szansa zdobycia atrakcyjnych dla rynku pracy kompetencji. Sprawdzamy, na któej uczelni w Rzeszowie można rozpocząć naukę na tych studiach.

Studia na kierunku energetyka proponuje kandydatom Politechnika Rzeszowska. Studia znajdują się w ofercie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Energetyka na Politechnice Rzeszowskiej

Absolwenci studiów I-go stopnia uzyskują tytuł inżyniera kierunku energetyka. Posiadają oni ogólną i specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawidłowego projektowania technicznego systemów energetycznych, elektrycznych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Potrafią tworzyć i odczytywać rysunki techniczne. Znają podstawy teoretyczne z zakresu termodynamiki technicznej, mechaniki płynów, biologii i chemii środowiska. Potrafią sformułować i rozwiązywać zadania inżynierskie o charakterze praktycznym charakterystyczne dla energetyki. Znają aktualne trendy w realizacji robót budowlanych z zakresu energetyki. Potrafią pracować w zespole. Znają przepisy związane z realizacją inwestycji związanych z szeroko pojętą energetyką, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy własnej i współpracowników, są świadomi konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, postępują zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Kierunek energetyka przygotowuje specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu możliwości wykorzystania różnego rodzaju źródeł energii. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają absolwentom I stopnia kierunku energetyka pełne przygotowanie zawodowe do pracy w branżach związanych z budową instalacji wytwarzających i przesyłających energię w różnej formie.

Absolwenci kierunku energetyka mogą być zatrudnieni w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach administracji państwowej, przedsiębiorstwach realizujących usługi przesyłania energii.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach II stopnia na kierunku energetyka.

Uczelnie prowadzące kierunek energetyka w Rzeszowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Rzeszów. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Rzeszów.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia