Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia chemiczneStudia Rzeszów

Studia chemiczne w Rzeszowie

Studia chemiczne w Rzeszowie to domena Politechniki Rzeszowskiej. Wydział Chemiczny Politechniki przygotował kilka kierunków studiów tego rodzaje m.in. technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa.

Kandydaci na studia chemiczne w Rzeszowie, czyli preferujący nauki ścisłe, ze szczególnym naciskiem na chemię, mogą liczyć na Politechnikę Rzeszowską, która proponuje dwa kierunki studiów, a są to inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia chemiczna. Jakie są między nimi różnice, dowiedz się z poniższych opisów!

Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Rzeszowskiej

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych: matematyki, fizyki i chemii oraz przedmiotów kierunkowych dotyczących przenoszenia i bilansowania masy, pędu i energii, termodynamiki procesowej, technologii chemicznej, operacji i procesów jednostkowych, maszyn i aparatów przemysłu chemicznego, inżynierii reakcji chemicznych, grafiki inżynierskiej, informatyki i metod obliczeniowych, podstaw automatyki i miernictwa przemysłowego, technologii zrównoważonych i inżynierii środowiska, podstaw inżynierii produktu, oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych i eksploatacji procesów.

W programie znajdują się dwie obieralne specjalności: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych oraz Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Od roku akademickiego 2022/2023 planuje się kształcenie w ramach nowej specjalności: Technologie wodorowe, będącej odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii produkcji i dystrybucji wodoru.

Kształcenie na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Technologia chemiczna obejmuje kształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie technologii chemicznej, obejmujące termodynamikę techniczną, podstawy fizykochemiczne operacji i procesów jednostkowych stosowanymi w przemyśle chemicznym, aparaturę procesową, informacje na temat podstawowej bazy surowcowej przemysłu chemicznego, procesów petrochemicznych, wytwarzania najważniejszych produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego (w tym zagadnienia z ceramiki) i organicznego oraz chemii i technologii polimerów.

Kierunki studiów chemicznych w Rzeszowie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Rzeszów. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia