Zootechnika w Lublinie

Studia na kierunku zootechnika należą do jednych z chętniej wybieranych studiów o charakterze rolniczym, przyrodniczym. Przede wszystkim dzięki studiom można dowiedzieć się wiele o produkcji zwierzęcej. Studia kandydatom proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Studia na kierunku zootechnika dostarczają absolwentom praktycznej wiedzy z zakresu biologicznych podstaw produkcji zwierzęcej: chowu, hodowli oraz żywienia zwierząt gospodarskich, a także wiadomości z zakresu typowych technologii inżynierskich, podstaw zarządzania jakością oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki studiom absolwent zna zasady dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekonomiczno-społecznymi i prawnymi. Zna i potrafi wykorzystać metody, narzędzia, techniki i technologie, pozwalające kształtować środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału biologicznego zwierząt i zachowania ich dobrostanu.

Perspektywy zawodowe 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w fermach chowu i hodowli zwierząt, a także w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, wytwórniach pasz, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika i kierunkach pokrewnych. 

Rekrutacja

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia rolnicze Lublin. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia