Kierunki studiów LublinNowerodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia techniczne

Studia techniczne w Lublinie

Studia techniczne należą do jednych z najchętniej wybieranych przez kandydatów. W zależności od wybranego kierunku studiów przed absolwentami rysują się wyjątkowo atrakcyjne perspektywy zatrudnienia oraz wynagrodzenia. W Lublinie jest wiele okazji do tego, by rozpocząć kształcenie na kierunkach inżynierskich. Zapewnia to w największej mierze Politechnika Lubelska. Ciekawe propozycje mają również uczelnie niepaństwowe np. Lubelska Akademia WSEI.

Studia techniczne w Lublinie to przede wszystkim propozycja Politechniki Lubelskiej. Znajdują się one również na największej niepublicznej uczelni w Lublinie, jaką jest Lubelska Akademia WSEI. Jeśli interesuje cię to, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku uczelnie.

Architektura na Politechnice Lubelskiej

Kierunek studiów architektura, który proponuje Politechnika Lubelska, pozwala uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, a także kierowania procesem inwestycyjnym.

Studia umożliwiają również zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednocześnie studenci rozwijają swoje umiejętności językowe. 

Perspektywy zawodowe:

 • pracownie projektowe,
 • budowy,
 • przedsiębiorstwa produkcji budowlanej,
 • jednostki administracyjne,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • instytucje doradcze związane z budownictwem,
 • po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej możliwość uzyskania pełnych uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek studiów ekoenergetyka, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, przygotowuje specjalistów wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie.

Wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa gałąź produkcji, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. 

Absolwenci będą w podstawowym zakresie przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w firmach o nastawieniu ekologicznym, w szczególności w dziedzinie energetyki rozproszonej. Studia umożliwią zdobycie umiejętności projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycznych. Umiejętności te będą przydatne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, jak np. biogazownie, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, elektrociepłownie, firmy produkujące biopaliwa. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi też pracę w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.

Inżynieria nowoczesnych materiałów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nowoczesne materiały wchodzą do każdej dziedziny życia. Nie tylko w przemyśle, ale też medycynie, ochronie środowiska czy technice. Propozycja UMCS w Lublinie – kierunek Inżynieria nowoczesnych materiałów, to szansa na karierę uszytą na miarę współczesnego technologicznie rozwijającego się rynku pracy. Jeśli interesuje Cię chemia, fizyka, biologia i informatyka, a ponadto lubisz eksperymentować – to te interdyscyplinarne studia będą świetnym wyborem.

Nauczysz się tutaj przede wszystkim jak tworzyć i testować nowoczesne materiały do realnych zastosowań, przydatne w wielu gałęziach współczesnego przemysłu.

Zatrudnienie znajdziesz w przemysłach: chemicznym i biotechnologicznym oraz wszystkich tych, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją i badaniem właściwości nowoczesnych materiałów. Pracę znajdziesz np. w laboratoriach produkcyjnych i analitycznych, w sektorze prywatnym i państwowym, w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Możesz pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Twoja wiedza przyda się także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych. 

Mechatronika w Lubelskiej Akademii WSEI

Studia na kierunku mechatronika, które prowadzi Lubelska Akademia WSEI, stanowią połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służące projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń.

Celem studiów jest uzyskanie innowacyjnej oraz specjalistycznej wiedzy, która zapewni im możliwie jak najlepsze dopasowanie swego przygotowania zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy i pozyskania zatrudnienia we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc. Mechatronika to idealna propozycja dla osób interesujących się nowymi technologiami. Od kandydatów wymagane są: wyobraźnia przestrzenna, umiejętność myślenia analitycznego i zdolności techniczne.

Specjalności:

 • Automatyka i robotyka
 • Mechanika i eksploatacja maszyn

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego,
 • przedsiębiorstwa projektujące, wdrażające lub wykorzystujące automatykę i robotykę,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • biura projektowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • jednostki związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostki atestacyjne i konsultingowe.

Transport w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek studiów transport, który ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, przekazuje wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Studenci nabywają również umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów o charakterze technicznym i inżynierskim w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Absolwenci tego kierunku będą potrafili efektywnie zarządzać procesami związanymi z funkcjonowaniem poszczególnych gałęzi transportu.

Perspektywy zawodowe:

 • spedycja krajowa i międzynarodowa,
 • specjaliści techniki przewozu towarów i prawa transportowego UE,
 • logistyka i systemy logistyczne,
 • transport lotniczy i szynowy,
 • analiza globalnego zarządzania systemami logistycznymi.

Uzyskaj szczegółowe informacje o technicznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Lublinie:

Kierunki studiów technicznych w Lublinie 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Lublin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Lublin.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia