Politechnika Lubelska

uczelnia publiczna, Lublin

Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 1953. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Ważnym celem Uczelni jest odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia w naszym kraju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie istotnym jest realizowanie badań naukowych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników. W swoich badaniach Politechnika Lubelska zmierza do integracji nauk podstawowych i stosowanych. Uczelnia wytrwale wspomaga badania naukowe służące rozwojowi własnej kadry, gospodarki i kultury narodowej, wzbogacające dziedzictwo oraz przyspieszające postęp cywilizacyjny.

Kierunki studiów - Politechnika Lubelska

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: pollub.pl/rekrutacja/kandydaci

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: pollub.pl/rekrutacja/kandydaci/studia-podyplomowe

Kontakt

ul. Nadbystrzycka 38 D 20-618 Lublin http://www.pollub.pl/

Politechnika Lubelska - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Lublinie i województwie lubelskim