Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców w roku 1953. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Ważnym celem Uczelni jest odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia w naszym kraju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie istotnym jest realizowanie badań naukowych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników. W swoich badaniach Politechnika Lubelska zmierza do integracji nauk podstawowych i stosowanych. Uczelnia wytrwale wspomaga badania naukowe służące rozwojowi własnej kadry, gospodarki i kultury narodowej, wzbogacające dziedzictwo oraz przyspieszające postęp cywilizacyjny.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ARCHITEKTURA
 • BUDOWNICTWO
 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA LOGISTYKI
 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE
 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
 • MATEMATYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
http://www.pollub.pl/

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Lublinie i województwie lubelskim

Zbliżające się wydarzenia