Inżynieria odnawialnych źródeł energii – Politechnika Lubelska

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej utworzył kierunek studiów – Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.

Studiując ten kierunek uzyskasz wiedzę podstawową z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera i będą mogli pracować przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów, takich jak np.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw. Po ukończeniu tego kierunku jest możliwość podjęcia studiów II stopnia w specjalności Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na kierunku Inżynieria Środowiska na tym samym Wydziale Politechniki Lubelskiej.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Lublin
Studia ścisłe Lublin
Politechnika Lubelska

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia