Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia techniczne

Energetyka w Lublinie

W czasach, kiedy niezbędna jest transformacja energetyczna, zapotrzebowanie na współtwórców nadchodzących zmian – absolwentów kierunku energetyka – jest ogromne.

Kierunek studiów energetyka prowadzi Politechnika Lubelska (Wydział Inżynierii Środowiska). Studia te skierowane są do kandydatów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie energetyki i techniki cieplnej oraz nabyć umiejętności projektowania, nadzorowania i eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci i systemów energetycznych i innych rozwiązań technologicznych stosowanych w energetyce.

Absolwent kierunku energetyka po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, gazowych bez ograniczeń. Dodatkowo na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia może uzyskać certyfikat instalatora w zakresie OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą podjąć pracę:

  • projektanta w biurach projektowych,
  • w firmach wykonawczych zajmujących się urządzaniami i systemami energetycznymi,
  • w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
  • audytora energetycznego,
  • asystenta kierownika budowy w procesie nadzorowania i koordynowania stanu realizacji robót przy budowie m.in.: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, sieci i instalacji energetycznych,
  • pracownika nadzoru inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej,
  • w ośrodkach naukowo-badawczych,
  • na stanowiskach kierowniczych w instytucjach publicznych i prywatnych związanych z branżą energetyczną,
  • w jednostkach samorządowych w zakresie problemów energetyki,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu energetyki.

Kierunek energetyka w Lublinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Lublin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Lublin.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia