Mechanika i budowa maszyn w Katowicach i Gliwicach

Chcesz wybrać studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w aglomeracji śląskiej? Ciekawe propozycje z tego zakresu przygotowała Politechnika Śląska w Gliwicach.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn ma w swojej ofercie Politechnika Śląska w Gliwicach. Uczelnia ta prowadzi również kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych.

Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn, kierunku prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, posiadają wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu (m.in. samochodowego, lotniczego). Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, technologii procesów materiałowych, wytrzymałości i doboru materiałów, termodynamiki, procesów cieplnych oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych metod i narzędzi obliczeniowych, a także zarządzania procesem projektowym.

Absolwenci posiadają także wiedzę z zakresu technologii i procesów proekologicznych oraz systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Studiują na kierunku prowadzonym z dużym udziałem przemysłu, odbywając praktyki przemysłowe. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie.

Po studiach absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn, zwłaszcza technologicznych i energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych.

Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych to propozycja studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w zawodach związanych z maszynami i urządzeniami w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w zawodowej i rozproszonej energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyjątkowo szeroki zakres stosowania maszyn i urządzeń energetycznych w rozmaitych gałęziach gospodarki, od przetwórstwa żywności, przez automatyczne linie produkcyjne, aż po transport i mobilność, sprawia, że pozyskane w trakcie studiów wiedza i umiejętności są cechami pożądanymi na rynku pracy. Zakres studiów pozwala ukształtować absolwentów na specjalistów w zakresie całego cyklu życia maszyn i urządzeń.

Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie absolwentów zarówno w istniejących, najbardziej rozpowszechnionych technologiach, jak i najnowszych, często dopiero wdrażanych rozwiązaniach technicznych. Nabyte podczas studiów umiejętności pozwolą absolwentom na swobodne poruszanie się w zagadnieniach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych.

Osoby studiujące kierunek poznają kluczowe procesy decydujące o sposobie działania omawianych technologii. Opanowują również metody wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy. Absolwenci będą potrafili wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie do projektowania części i zespołów maszyn oraz do analizy warunków ich eksploatacji. Będą przygotowani do prowadzenia badań diagnostycznych i nadzoru pracy maszyn zgodnie ze standardowymi, a także innowacyjnymi metodami. Szczegółowe techniki obsługi infrastruktury energetycznej będą potrafili połączyć z wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej (tzw. Przemysł 4.0) w zakresie wymiany danych i automatyzacji.

Uczelnie prowadzące kierunek mechanika i budowa maszyn w Katowicach i Gliwicach

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne w Katowicach. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Katowice.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach i Gliwicach.

Zobacz również treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia