Najpopularniejsze kierunki na uczelniach w Warszawie

Ten moment nieuchronnie się zbliża. Pora podjąć ostateczną decyzję o wyborze kierunku studiów. Jeśli chcesz się zdecydować na któryś z najpopularniejszych kierunków, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które warszawskie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Warszawie sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2021/2022 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych. Wśród kierunków – łącznie 16 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych.

Wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Warszawie. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na stolicę jest przy większości kierunków duży.

1 z 16

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8600 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Politechnika Warszawska
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

2 z 16

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało ponad 8 500 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • INFORMATYKA STOSOWANA , Politechnika Warszawska

3 z 16

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla ponad 9000 osób. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Europejska Uczelnia w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Politechnika Warszawska
 • ADMINISTRACJA , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Uniwersytet Warszawski
 • ADMINISTRACJA , Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

4 z 16

Logistyka

Prawie 10 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA , Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • LOGISTYKA , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • LOGISTYKA , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • LOGISTYKA , Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • LOGISTYKA , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • LOGISTYKA , Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

5 z 16

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA , Politechnika Warszawska
 • BIOTECHNOLOGIA , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • BIOTECHNOLOGIA , Uniwersytet Warszawski

6 z 16

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 10 000 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • FIZJOTERAPIA , Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • FIZJOTERAPIA , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • FIZJOTERAPIA , Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • FIZJOTERAPIA , Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • FIZJOTERAPIA , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • FIZJOTERAPIA , Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

7 z 16

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ok. 11 500 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Filia w Warszawie
 • PIELĘGNIARSTWO , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • PIELĘGNIARSTWO , Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • PIELĘGNIARSTWO , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • PIELĘGNIARSTWO , Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • PIELĘGNIARSTWO , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PIELĘGNIARSTWO , Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • PIELĘGNIARSTWO , Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • PIELĘGNIARSTWO , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

8 z 16

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować 12 500 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek budownictwo:

 • BUDOWNICTWO , Politechnika Warszawska
 • BUDOWNICTWO , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • BUDOWNICTWO , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • BUDOWNICTWO , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

9 z 16

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Europejska Uczelnia w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet Warszawski
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

10 z 16

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły prawie 14 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek filologia angielska:

 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Europejska Uczelnia w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA , Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA (ENGLISH STUDIES) , Uniwersytet Warszawski
 • FILOLOGIA ANGIELSKA OD PODSTAW , Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM CHIŃSKIM , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM JAPOŃSKIM , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM KOREAŃSKIM , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM , Uniwersytet SWPS w Warszawie

11 z 16

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 17 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA , Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • EKONOMIA , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • EKONOMIA , Europejska Uczelnia w Warszawie
 • EKONOMIA , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • EKONOMIA , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • EKONOMIA , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • EKONOMIA , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • EKONOMIA , Uniwersytet Warszawski
 • EKONOMIA , Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

12 z 16

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 20 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • PRAWO , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • PRAWO , Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • PRAWO , Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • PRAWO , Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • PRAWO , Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwoście w Warszawie
 • PRAWO , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • PRAWO , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PRAWO , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • PRAWO , Uniwersytet Warszawski
 • PRAWO , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

13 z 16

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 21 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • KIERUNEK LEKARSKI , Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • KIERUNEK LEKARSKI , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • KIERUNEK LEKARSKI , Warszawski Uniwersytet Medyczny

14 z 16

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było prawie 30 000 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • ZARZĄDZANIE , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Collegium Civitas w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Europejska Uczelnia w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Politechnika Warszawska
 • ZARZĄDZANIE , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Warszawski
 • ZARZĄDZANIE , Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • ZARZĄDZANIE , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

15 z 16

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 35 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Collegium Verum w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet Warszawski
 • PSYCHOLOGIA , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • PSYCHOLOGIA – I STOPNIA , Uniwersytet SWPS w Warszawie

16 z 16

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 36 000 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Warszawie rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA , Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • INFORMATYKA , Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • INFORMATYKA , Europejska Uczelnia w Warszawie
 • INFORMATYKA , Politechnika Warszawska
 • INFORMATYKA , Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • INFORMATYKA , Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • INFORMATYKA , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • INFORMATYKA , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • INFORMATYKA , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • INFORMATYKA , Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • INFORMATYKA , Uniwersytet Warszawski
 • INFORMATYKA , Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • INFORMATYKA , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
 • INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Czytaj również

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia