Kierunki studiów WarszawaNoweStudia techniczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Budownictwo w Warszawie

Studia na kierunku budownictwo można w Warszawie podjąć aż na pięciu uczelniach. Ten należący do najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków technicznych w Polsce studiować można zarówno na uczelniach państwowych oraz niepaństwowych. Absolwenci kierunku w czasach dynamicznie rozwijającego się runku budowlanego i drogowego mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia już po ukończeniu studiów inżynierskich. Dowiedz się więcej o propozycjach warszawskich szkół wyższych.

Gdzie można studiować kierunek budownictwo w Warszawie?

Politechnika Warszawska a dokładniej Wydział Inżynierii Lądowej to jedna z najlepszych w Polsce propozycji studiowania kierunku budownictwo. W ofercie kilka specjalizacji:

 • Drogi Szynowe
 • Inżynieria Komunikacyjna
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Mosty i Budowle Podziemne
 • Budownictwo Zrównoważone

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) kierunek budownictwo ma charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: geologia, hydraulika, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli oraz fizyka budowli.

Dwie specjalności oferuje w ramach kształcenia na studiach inżynierskich na budownictwie Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie. Ich charakter opisane są na stronie UTH

Budownictwo ogólne to specjalność przeznaczona dla osób, które chcą w przyszłości projektować budynki i nadzorować przebieg ich powstawania. Jako student tej specjalności otrzymasz kompleksową wiedzę z tej dziedziny, sporą dozę umiejętności podczas praktyk i zajęć z przedstawicielami branży. Natomiast budownictwo I stopnia o specjalności budowa i eksploatacja dróg to kierunek studiów, na którym nauczysz się projektowania dróg, lotnisk i drogowych obiektów inżynierskich. Skupienie się na budowie elementów logistycznych nie oznacza jednak, że nie są poruszane inne zagadnienia. Wybierający tę specjalność będą mieć również okazję do zapoznania się bardziej ogólnymi zagadnieniami właściwymi dla budownictwa ogólnego.”

Waszym faworytem jeśli chodzi o wybór studiów na kierunku budownictwo może stać się propozycja Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. na uczelni znajdziecie trzy atrakcyjne specjalności:

 • Energooszczędne technologie w budownictwie
 • Konstrukcje budowlane
 • Budownictwo kolejowe

Dla chętnych do studiowania budownictwo ofertę przygotowała również Wojskowa Akademia Techniczna, popularny WAT.W ramach studiów cywilnych proponowane są dwie specjalności:

 • budownictwo ogólne
 • budownictwo komunikacyjne

Widać więc z powyższego zestawienia, że wybór uczelni jest spory. Jeśli jest czas, to warto pomyśleć trochę o swoim wyborze studiów i znaleźć coś, co najlepiej odpowiada waszym wyobrażeniom o studiach na kierunku budownictwo.

Perspektywy pracy po budownictwie

Przed absolwentami studiów inżynierskich rysuje się możliwość podjęcia pracy na wielu stanowiskach. Absolwenci mogą podejmować pracę:

 • projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, mostowego, drogowego, kolejowego (obiekty infrastruktury),
 • w administracji i samorządach terytorialnych,
 • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
 • w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

Kierunek budownictwo w Warszawie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia