Kierunki studiów Warszawanewrodzaje studiów WarszawaStudiaStudia ekonomiczneStudia Warszawa

Studia ekonomiczne w Warszawie

Kandydaci pragnący wybrać studia ekonomiczne w Warszawie mogą liczyć na bogatą ofertę z tego zakresu.

Prym wśród warszawskich uczelni pod względem bogactwa oferty studiów ekonomicznych zdecydowanie wiedzie Szkoła Główna Handlowa. Wśród uczelni publicznych zdobycie ekonomicznego wykształcenia oferują również m.in. Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska. W Warszawie ma swą siedzibę również wiele uczelni niepublicznych oferujących studia ekonomiczne, np. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet WSB Merito Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego czy Uczelnia Łazarskiego.

Choć ofertę studiów ekonomicznych zdecydowanie dominują dwa kierunki: EKONOMIA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, to istnieje również możliwość studiowania bardziej specjalistycznych dziedzin nauk ekonomicznych, np. METODY ILOŚCIOWE W EKONOMIII SYSTEMY INFORMACYJNE, EKONOMIA MENEDŻERSKA, czy MARKETING I SPRZEDAŻ. Jest więc w czym wybierać!

Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku ekonomia, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Warszawski, pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. 

Specjalności:

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia przedsiębiorstwa

Absolwenci ekonomii na UW będą posiadać umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. 

Ekonomia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia na kierunku ekonomia, które proponuje SGGW w Warszawie, pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w bankach i przedsiębiorstwach, handlu zagranicznym, instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach krajowych i zagranicznych związanych z agrobiznesem i gospodarką żywnościową.

Studenci tego kierunku znajdą w programie takie przedmioty jak m.in.: matematyka, statystyka, mikro-i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe. Uzupełniają je zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach i handlu zagranicznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych,
 • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej,
 • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

Finanse i rachunkowość w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Program kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest oparty na światowych standardach i posiada prestiżową akredytację ACCA. Wybierając specjalność ACCA, otrzymasz tytuł specjalisty międzynarodowej klasy z zakresu corporate financial management. To cię wyróżni – wzrośnie twoja wartość na rynku i szybciej rozwiniesz karierę. Dzięki akredytacji programu przez CIMA studenci zyskują podczas procesu nauczania kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane i aktualne w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą też skorzystać ze zwolnień z egzaminu CIMA. 

Specjalności:

 • Przedsiębiorczość,
 • Bankowość i usługi finansowe,
 • Rachunkowość i finanse ACCA,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Analityk rynku finansowego.

Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kierunek studiów ekonomia, prowadzony przez SGH w Warszawie, daje dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych.

Specjalności:

 • Ekonomia głównego nurtu,
 • Ekonomia heterodoksyjna.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani na stanowiskach kierowniczych i analityków ekonomicznych w różnych sektorach gospodarki, mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, pracować jako komentator życia gospodarczego na rynku medialnym.

Marketing i sprzedaż – Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Studia na kierunku marketing i sprzedaż, które ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Warszawa, przygotowują do sprawnego zarządzania działaniami marketingowymi, sprzedażą i relacjami z klientem. To studia dla tych, którzy chcą poznać nowoczesne trendy i innowacyjne metody komunikacji w mediach off- i onlinowych oraz skuteczne i nieszablonowe sposoby zarządzania sprzedażą.

Podczas zajęć nauczysz się praktycznej obsługi nowoczesnych narzędzi marketingowych – programów monitorujących działania w Internecie oraz poza nim, systemów zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami, menedżerów reklam, programów do tworzenia grafik, biur prasowych.

Specjalności:

 • Content marketing – tworzenie treści marketingowych
 • Customer care – zarządzanie relacjami z klientem
 • Customer experience
 • E-marketing
 • Innowacje w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Public relations i nowoczesna komunikacja

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Studia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, prowadzone przez SGH, dostarczają kanonu wiedzy i umiejętności z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych, jak również podstawowej wiedzy z obszaru ekonomii, zarządzania i finansów. 

Oferta dydaktyczna obejmuje liczne przedmioty o charakterze praktycznym dotyczące analiz statystycznych, ekonometrycznych i finansowych, podejmowania decyzji, demografii, ubezpieczeń i informatyki. 

Specjalności:

 • ekonometria stosowana
 • ekonomia matematyczna
 • informatyka gospodarcza
 • metody analizy decyzji ​
 • metody ilościowe w finansach
 • statystyka i demografia
 • statystyka stosowana
 • wprowadzenie do metod aktuarialnych

Perspektywy zawodowe:

 • finanse: bankowość, ubezpieczenia, budowa portfela aktywów,
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych,
 • prognozowanie makroekonomiczne,
 • optymalizacja (np. łańcucha dostaw, zapasów, sieci energetycznej),
 • analityka eksperymentów badawczych,
 • e-commerce (modelowanie popytu).


Dowiedz się więcej o ekonomicznych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów ekonomicznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Warszawa. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia