Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Warszawa

Filologia germańska w Warszawie

Interesują Cię studia filologiczne w Warszawie, a szczególnie filologia germańska? Sprawdź, gdzie możesz studiować na tym kierunku!

Studia na kierunku filologia germańska / germanistyka / filologia niemiecka prowadzą Uniwersytet Warszawski oraz uczelnia niepubliczna: Europejska Uczelnia w Warszawie.

Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunek germanistyka na UW to studia interdyscyplinarne z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki UW.

Koncepcja kształcenia zakłada budowę fundamentów kompetencji językowych poprzez stopniowy rozwój słownictwa i wiedzy gramatycznej oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w różnych zakresach tematycznych. Studenci nabywają umiejętność porozumiewania się na tematy z różnych obszarów życia, od prostych tematów szeroko pojętego życia społecznego poprzez tematy historyczno-kulturowe do tematów dotyczących polityki, gospodarki, nauki, rozwoju technologicznego itp. Wraz z rozwojem kompetencji komunikacyjnych studenci nabywają wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, a także umiejętność analizy omawianych treści celem merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, jak i ich krytycznego przedstawienia w formie ustnej i pisemnej. Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w przedszkolu, realizując dodatkowo (w ramach zajęć fakultatywnych) przedmioty wymagane do uzyskania tych uprawnień oraz praktyki pedagogiczne.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na I stopniu studiów stanowią bazę teoretyczną i praktyczną do podjęcia studiów II stopnia na kierunku germanistyka bądź kierunkach pokrewnych. Ponadto absolwent studiów I stopnia może pracować m.in.:

  • jako lektor,
  • w wydawnictwach, redakcjach, mediach, turystyce i sektorze usług, w branży marketingowej i handlowej, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego oraz duży stopień kompetencji interkulturowej,
  • w instytucjach kultury oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, jako nauczyciel języka niemieckiego w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej (po uzyskaniu uprawień, tj. zrealizowaniu bloku zajęć i praktyk pedagogicznych dedykowanych przyszłym nauczycielom języka niemieckiego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ministerialnymi).

Filologia niemiecka w Europejskiej Uczelni w Warszawie

Studia na kierunku filologia niemiecka (germanistyka), które proponuje Europejska Uczelnia w Warszawie, skierowane są do osób zainteresowanych językiem i kulturą obszaru tego języka. Profil absolwenta zależy od wybranego języka dodatkowego i specjalizacji, w tym również od zrealizowanych przedmiotów do wyboru oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).

Specjalizacje:

  • Nauczyciel języka obcego,
  • Tłumacz tekstów specjalistycznych.

Tematyka zajęć dla każdej z oferowanych specjalności obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak: praktyczna nauka języka podstawowego, język dodatkowy, psychologia/filozofia, pedagogika/socjologia, łacina/język staro-cerkiewno-słowiański, emisja głosu i komunikacja społeczna, literatura powszechna, językoznawstwo, fonetyka i fonologia języka wiodącego, gramatyka opisowa języka wiodącego, gramatyka kontrastywna, semantyka i pragmatyka, historia języka wiodącego, fonetyka praktyczna języka wiodącego, historia literatury obszaru języka wiodącego, kultura obszaru języka wiodącego, teoria komunikacji językowej itp.

Języki dodatkowe do wyboru (nauka możliwa również od podstaw):

  • angielski
  • francuski
  • włoski
  • hiszpański
  • rosyjski

W zależności od ukończonej specjalizacji absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony jako nauczyciel języka obcego lub tłumacz

Gdzie uczyć się języka niemieckiego na studiach w Warszawie?

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie i woj. mazowieckim:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia