Kierunki studiów KielcenewStudia informatyczneStudia Kielce

Inżynieria danych w Kielcach

Studia poświęcone analizie dużych zbiorów danych to z pewnością studia przyszłościowe. Dowiedz się, które uczelnie w Kielcach oferują kierunek inżynieria danych.

Kierunek inżynieria danych to propozycja dwóch państwowych uczelni w Kielcach. Na studia zaprasza kandydatów Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Obie propozycje mają charakter studiów inżynierskich, czas trwania nauki to 3,5 roku (7 semestrów).

Inżynieria danych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Charakter uzyskanych dzięki nauce na kierunku inżynieria danych umiejętności i wiedzy oddaje opis sylwetki absolwenta tych studiów.

Absolwenci – inżynierowie danych – posługują się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Mają umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji. Dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują ich do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT we współczesnych organizacjach. Mogą występować w roli administratorów danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektantów i programistów rozwiązań informatycznych do analizy danych. Mogą również występować jako specjaliści w działach analiz, zarówno w obszarze działalności operacyjnej, jak i zarządczej. Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji. Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowych specjalistów – dostawców usług. Mogą być zatrudniani jako administratorzy danych, projektanci lub analitycy na samodzielnych stanowiskach lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych.

Kierunek inżynieria danych na Politechnice Świętokrzyskiej

Inżynieria danych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Inżynieria danych oferowana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK bazuje na szerokich doświadczeniami kadry wydziału w zakresie prowadzenia studiów z fizyki, matematyki i informatyki. oferta studiów na kierunku Inżynieria danych jest nową, atrakcyjną propozycją kształcenia studentów w UJK w zakresie dynamicznie rozwijającej się profesji, będącej przedmiotem wielkiego zainteresowani na rynku w szeroko rozumianej branży technologii informatycznych (IT). Inżynieria danych jest obecnie silnie preferowanym w decyzjach młodzieży kierunkiem studiów, rozpoznawanym jako znakomita inwestycja w przyszłe kariery studentów i absolwentów na rynku pracy.

Kierunek Inżynieria danych umożliwi studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w najbardziej dynamicznie rozwijającej się współcześnie dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych (ang. Big Data, Data Mining), i związanej z tym sztucznej inteligencji czy uczeniem maszynowym. W procesie kształcenie duży nacisk kładzie się na zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych dających przyszłe możliwości specjalistycznego zatrudnienia informatycznego zarówno na szczeblu lokalnym w regionie, jak i globalnym. We współczesnym świecie podejmowanie ważnych decyzji i strategii opiera się coraz powszechniej na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji, pozyskiwanych z olbrzymich zbiorów danych. Studenci kierunku poznają najnowsze technologie dotyczące obróbki tych danych, łącząc zarazem umiejętności i wiedzę z różnych obszarów nauki: informatyki, matematyki, fizyki. Proces kształcenia oparty jest od strony praktycznej o technologie komputerowe.

Absolwenci kierunku Inżynieria danych będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych, w zabezpieczaniu danych, w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie oraz decyzje pracodawców. Praca w urzędach statystycznych, przedsiębiorstwach, biznesie, uczelniach i laboratoriach badawczych.

Kierunek inżynieria danych w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach informatycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Kielce. Interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zobacz: studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia