Kierunki studiów Kielcerodzaje studiów KielceStudiaStudia informatyczneStudia Kielce

Studia informatyczne w Kielcach

Jeśli interesują Cię studia informatyczne w Kielcach, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Kierunki informatyczne oferują dwie największe kieleckie publiczne uczelnie wyższe.

Studia informatyczne w Kielcach proponują kandydatom Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Popularne kierunki informatyczne w Kielcach to oczywiście informatyka i teleinformatyka, ale również informatyka przemysłowa oraz inżynieria danych.

Informatyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Absolwenci kierunku informatyka, który proponuje Politechnika Świętokrzyska, posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo, w zależności od wybranej specjalności, wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, grafiki komputerowej lub teleinformatyki. Dobrze znają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiadają umiejętność programowania komputerów i znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Mają także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer.

Studenci poznają układy arytmetyczno-logiczne, programowanie mikrokontrolerów, podstawy programowania, programowanie w języku C, obiektowe, współbieżne, w języku Python, algorytmy i struktury danych, algorytmy grafiki komputerowej, architektura systemów komputerowych, bazy danych, nowoczesne systemy przetwarzania danych, systemy operacyjne, systemy inteligentne, systemy dynamiczne, inżynieria systemów informacyjnych, grafika komputerowa, architektury procesorów graficznych, systemy rozpoznawania mowy i obrazu, aplikacje mobilne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, podstawy routingu i przełączania, technologie IoT – analityka Big Data, technologie IoT – Rozproszone Sieci Sensoryczne, technologie sieci rozległych, modelowanie i analiza procesów biznesowych, informatyczne systemy zarządzania.

Specjalności:

 • Systemy informacyjne;
 • Grafika komputerowa;
 • Teleinformatyka.

Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach informatycznych oraz w firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Informatyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Podczas studiów na kierunku informatyka – propozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – student otrzymuje wiedzę ogólną kierunkową oraz specjalistyczną, a także wiedzę w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi. W zakresie wiedzy ogólnej kierunkowej zaproponowano jednostki wiedzy dające solidne podstawy do studiowania przedmiotów specjalistycznych.

Zwrócono szczególną uwagę na grupy przedmiotów, dających gruntowną wiedzę w zakresie:

 • architektury i programowania komputerów z wykorzystaniem nowych języków programowania,
 • podstawowych metod i narzędzi systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i technik multimedialnych, połączonych z technikami przetwarzania i kompresji obrazów,
 • podstaw komputerowego przetwarzania sygnałów i transmisji danych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent jest osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych, programowania, pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych w zakresie informatyki.

Inżynieria danych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studia na kierunku inżynieria danych, które prowadzi Politechnika Świętokrzyska, uczą posługiwania się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Studenci zdobywają umiejętności projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji.

Specjalności:

 • Analityka danych i modelowanie
 • Inżynieria zasobów danych

Perspektywy zawodowe:

 • administratorzy danych systemów informacyjno-analitycznych,
 • projektanci i programiści rozwiązań informatycznych do analizy danych,
 • specjaliści w działach analiz,
 • działalność zarządcza i operacyjna (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing),
 • działalność pomocnicza (księgowość, finanse, controlling).


Uzyskaj szczegółowe informacje o informatycznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Kielcach:

Kierunki studiów informatycznych w Kielcach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Kielce. Interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zobacz: studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia