Kierunki studiów WarszawaStudia informatyczneStudia techniczneStudia Warszawa

Geoinformatyka – Politechnika Warszawska

Jeśli interesują Cię nauki geoinformacyjne, mapy cyfrowe, aplikacje nawigacyjne itp., to koniecznie dowiedz się więcej o propozycji Wydziału Geodezji i Kartografii PW – kierunku geoinformatyka.

Studia na kierunku geoinformatyka prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii PW).

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka jest ukierunkowane na łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu absolwent jest przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).

Absolwent potrafi:

  • zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną;
  • łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych).

Perspektywy zawodowe:

  • własna działalność gospodarcza;
  • duże, średnie i małe przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformacyjne;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej;
  • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.

Więcej informacji na stronie Wydziału: www.gik.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA INFORMATYCZNE WARSZAWA
STUDIA INFORMATYCZNE W POLSCE
STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE
STUDIA ŚCISŁE WARSZAWA
STUDIA ŚCISŁE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia