Studia ekonomiczne w Krakowie

Kiedy myślisz o kierunkach ekonomicznych w Krakowie do głowy przychodzi oferta Uniwersytetu Ekonomicznego. I słusznie, bo właśnie ta uczelnia co roku daje kandydatom największy wachlarz możliwości. Ale UKE to nie jedyna uczelnia państwowa, która proponuje kierunki ekonomiczne. Znajdziecie je także na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie lub Uniwersytecie Pedagogicznym (KEN). Jeśli dodać do tego to, co przygotowały dla was uczelnie niepaństwowe to robi się ciekawie w kontekście wyboru, jaki przed wami.

Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Tak jak zostało napisane wcześniej, największy wybór na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studia z zakresu ekonomii, z zakresu finansów, marketingu, innowacyjności w gospodarce lub zarządzania to możliwe ścieżki kształcenia i budowania wizji swojej kariery zawodowej.

Nie wszystkie proponowane w ofercie UEK kierunki mają charakter studiów ekonomicznych, ale jeśli skupić się wyłącznie na nich to warto zobaczyć ich listę. Poznaj kierunki ekonomiczne UEK.

 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE
 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • GLOBAL BUSINESS SERVICES
 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INNOWACJE W BIZNESIE
 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
 • INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • MODERN BUSINESS MANAGEMENT
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE
 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA MIEJSKIE
 • TOWAROZNAWSTWO
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

W ofercie całościowej przeznaczonej dla maturzystów znaleźć można jeszcze studia prawnicze – kierunki: administracja oraz prawo.

Kierunki ekonomiczne na innych uczelniach państwowych w Krakowie

Na krakowskich uczelniach państwowych kierunek ekonomia możecie spotkać na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rolniczego (URK).

Studia przygotowują specjalistów posiadających wysoki zasób wiedzy umożliwiający im zatrudnienie w strukturach kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Znajomość przepisów prawa umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz administracji państwowej i samorządowej.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego również proponuje kierunek ekonomia. W ofercie wydziału dodatkowo kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia oraz związane z zarządzaniem np. zarządzanie międzynarodowe.

Wielu osobom spodoba się prawdopodobnie kierunek Ekonomia Społeczna z oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Istotę studiowania tego kierunku dobrze definiują te słowa:

Ekonomia Społeczna jest kierunkiem dla „game changer-ów”, czyli osób, które pragną lepszego, sprawiedliwszego, bardziej uczciwego i przyjaznego świata. Prowadzenie fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego wymaga wiedzy ekonomicznej. Z drugiej strony, wiedza na temat tego, jak działać w sposób odpowiedzialny społecznie, potrzebna jest także w przedsiębiorstwach komercyjnych. Kompetencje kluczowe w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i ekonomicznych współczesnego świata oferuje kierunek Ekonomia Społeczna. Ekonomia społeczna to innowacyjny kierunek praktyczny, w toku którego: – uzyskasz aktualną wiedzę o gospodarce, jej funkcjonowaniu, możliwości zrównoważenia jej rozwoju, – dowiesz się, jak rozwiązywać problemy w sposób kreatywny, – zrozumiesz jak należy działać uwzględniając warunki polityczne, prawne, społeczne i administracyjne

Kierunki ekonomiczne na uczelniach niepaństwowych w Krakowie

Dużo propozycji wskazaliśmy już na uczelniach państwowych, ale o studentów kierunków ekonomicznych rywalizują również uczelnie niepaństwowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie przygotowała na nowy rok akademicki kierunek związany z finansami – finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSZiB w Krakowie to prosta droga do kariery, w której wymagana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także znajomość instrumentów finansowych. Kompleksowy, nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy program kształcenia daje wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania finansowych aspektów przedsięwzięcia, skutecznego pozyskania funduszy na jego realizację.

Kierunek Finanse i rachunkowość również w ofercie, którą dla kandydatów przygotowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wśród modułów nauczania znajdzieciu tu:

 • Controlling i rachunkowość zarządcza
 • Finanse dla managerów i przedsiębiorców
 • Kadry i płace
 • Rachunkowość praktyczna

Finanse i Rachunkowość we WSEI to jedyne studia w Polsce, w trakcie których możesz uzyskać certyfikat samodzielnego księgowego i być gotowym do pracy w zawodzie już po 2. roku studiów bez konieczności dodatkowych kursów. Ta certyfikacja jest możliwa dzięki współpracy uczelni ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Największa uczelnia niepaństwowa w Krakowie, czyli Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego gwarantuje wam ciekawe studia na kierunkach – finanse i rachunkowość.

Studia o profilu praktycznym. Oznacza to duży udział przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz dużą liczbę godzin ćwiczeń i seminariów, przy ograniczeniu wykładów. Przedostatni, piąty semestr jest wolny od zajęć i przeznaczony na odbycie 6-cio miesięcznej (od września do lutego) praktyki zawodowej. (…)
Studia łączą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i innych dyscyplin w ramach nauk społecznych. Przygotowują studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe

Na Akademii również studia w języku angielskim na kierunku Międzynarodowy biznes.

Jak widać wybór jest spory. Zanim dokona się ostatecznego wyboru warto poczytać opisy kierunków, zaznajomić się z perspektywami zawodowymi absolwentów. To wszystko wymagać będzie czasu, ale się opłaci.

Kierunki studiów ekonomicznych w Krakowie

 • ANALITYKA GOSPODARCZA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • EKONOMIA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • EKONOMIA, Uniwersytet Jagielloński
 • EKONOMIA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • EKONOMIA SPOŁECZNA, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA, Uniwersytet Jagielloński
 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • INNOWACJE W BIZNESIE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • STUDIA MIEJSKIE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ekonomiczne w Krakowie. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ekonomiczne w Polsce. Chcesz studiować w Krakowie i poznać inne rodzaje studiów? Przejdź do rodzaje studiów Kraków. Może zainteresujesz się informacjami o studiach z zakresu zarządzania lub studiami logistycznymi.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia