Kierunki studiów WarszawanewStudia filologiczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Filologia angielska w Warszawie

Jest wiele możliwości podjęcia studiów na kierunku filologia angielska w Warszawie. Studia anglistyczne w Warszawie oferują uczelnie publiczne i niepubliczne. Wszystkie je łączy to, że absolwent dzięki studiom pozna język angielski na wysokim poziomie.

Absolwent kierunku filologia angielska w Warszawie będzie posiadał podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje bardzo dobre przygotowanie zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym. Absolwent jest też przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności.

Filologia angielska na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kierunek filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. To studia dla tych, którzy chcą opanować język angielski w stopniu biegłym i nauczyć się drugiego wybranego języka na poziomie co najmniej B2.

Intensywne kursy z drugiego wybranego przez studenta języka obcego, pozwalają osiągnąć wysoki poziom zaawansowania oraz poznać rozbudowane słownictwo biznesowe.

Umiejętności językowe są uzupełniane przez zajęcia pozwalające poznać historię, kulturę i literaturę obszaru drugiego języka obcego.

Program ma charakter praktyczny – jest nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim

Program studiów w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zróżnicowane tematycznie kursy z dziedziny studiów brytyjskich, studiów amerykańskich i językoznawstwa. Istotnymi jego elementami są też kursy uwzględniające zagadnienia związane z językiem, kulturą i historią Irlandii, Kanady, krajów tzw. Wspólnoty Brytyjskiej, byłych kolonii angielskich.

Program przywiązuje dużą wagę do uświadomienia studentom szerokich możliwości praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych:

 1. Literatura amerykańska
 2. Literatura angielska
 3. Wstęp do literaturoznawstwa
 4. Wstęp do kulturoznawstwa
 5. Historia Anglii
 6. Historia USA
 7. Gramatyka opisowa: składnia, fonetyka, fonologia
 8. Wstęp do językoznawstwa
 9. Historia języka angielskiego
 10. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Od drugiego roku studiów student wybiera dwa moduły spośród trzech podanych poniżej obszarów badań:

 1. językoznawstwo formalne i stosowane,
 2. literatura i kultura amerykańska,
 3. literatura i kultura brytyjska.

Filologia angielska na Uniwersytecie SWPS

Propozycja Uniwersytetu SWPS to studia dla pasjonatów języka angielskiego, którzy chcą opanować go w stopniu biegłym, a jednocześnie zdobyć wszechstronną wiedzę o kulturze, literaturze i historii obszaru anglojęzycznego. Studenci zdobywają kompetencje językowe niezbędne zarówno w codziennej komunikacji, jak i relacjach biznesowych. Służy temu przewaga zajęć praktycznych i dostęp do nowoczesnych technologii.

Specjalizacje (wybierane w drugim semestrze studiów):

 • Teaching English as a Foreign Language – Specjalizacja nauczycielska
 • Cultural and Literary Studies – Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawcza
 • English for Business Environment – Specjalizacja biznesowa
 • Translation Studies – Specjalizacja tłumaczeniowa

Filologia angielska w Społecznej Akademii Nauk (SAN)

Program studiów został ułożony z myślą o tym, aby przekazać studentom niezbędne wiadomości z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii oraz kultury krajów angielskojęzycznych oraz umożliwić zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Te praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim obejmują m.in. znajomość języków specjalistycznych (np. języka biznesu), redagowanie przekazów medialnych oraz tłumaczenie dokumentów.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętności językowe pozwalające na czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych.

Specjalności:

 • tłumaczeniowa,
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie,
 • filologia angielska z drugim językiem obcym (niemiecki).

Filologia angielska we Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej

Wszechnica Polska proponuje studia na kierunku filologia angielska (anglistyka) z drugim językiem do wyboru: niemieckim, szwedzkim, niderlandzkim lub rosyjskim.

Program studiów obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz przygotowanie w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru danego języka. Dzięki temu studia stwarzają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wiedzy, kompetencji językowych i społecznych przekraczających założenia tradycyjnych filologii.

Specjalności:

 • Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych,
 • Studia dwujęzyczne,
 • Tłumaczenia,
 • Komunikacja językowa w biznesie i administracji.


Dowiedz się więcej, poznaj specyfikę studiów anglistycznych na innych warszawskich uczelniach.

Kierunek filologia angielska w Warszawie

O wymienionych na tej liście kierunkach oraz innych kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia