Filologia angielska w Warszawie

Stolica daje wiele możliwości podjęcia studiów na kierunku filologia angielska. Studia anglistyczne w Warszawie oferują uczelnie publiczne i niepubliczne. Wszystkie je łączy to, że absolwent dzięki studiom pozna język angielski na wysokim poziomie.

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje bardzo dobre przygotowanie zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym. Absolwent jest też przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności.

Filologia angielska na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kierunek filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. To studia dla tych, którzy chcą opanować język angielski w stopniu biegłym i nauczyć się drugiego wybranego języka na poziomie co najmniej B2.

Intensywne kursy z drugiego wybranego przez studenta języka obcego, pozwalają osiągnąć wysoki poziom zaawansowania oraz poznać rozbudowane słownictwo biznesowe.

Umiejętności językowe są uzupełniane przez zajęcia pozwalające poznać historię, kulturę i literaturę obszaru drugiego języka obcego.

Program ma charakter praktyczny – jest nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim

Program studiów w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zróżnicowane tematycznie kursy z dziedziny studiów brytyjskich, studiów amerykańskich i językoznawstwa. Istotnymi jego elementami są też kursy uwzględniające zagadnienia związane z językiem, kulturą i historią Irlandii, Kanady, krajów tzw. Wspólnoty Brytyjskiej, byłych kolonii angielskich.

Program przywiązuje dużą wagę do uświadomienia studentom szerokich możliwości praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych:

 1. Literatura amerykańska
 2. Literatura angielska
 3. Wstęp do literaturoznawstwa
 4. Wstęp do kulturoznawstwa
 5. Historia Anglii
 6. Historia USA
 7. Gramatyka opisowa: składnia, fonetyka, fonologia
 8. Wstęp do językoznawstwa
 9. Historia języka angielskiego
 10. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Od drugiego roku studiów student wybiera dwa moduły spośród trzech podanych poniżej obszarów badań:

 1. językoznawstwo formalne i stosowane,
 2. literatura i kultura amerykańska,
 3. literatura i kultura brytyjska.

Poznaj również specyfikę studiów anglistycznych na innych warszawskich uczelniach.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska w Warszawie

 • FILOLOGIA ANGIELSKA (ENGLISH STUDIES) – Uniwersytet Warszawski
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Europejska Uczelnia w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

O wymienionych na tej liście kierunkach oraz innych kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia