Filologia angielska w Warszawie

Stolica daje wiele możliwości podjęcia studiów na kierunku filologia angielska. Studia anglistyczne w Warszawie oferują uczelnie publiczne i niepubliczne. Wszystkie je łączy to, że absolwent dzięki studiom pozna język angielski na wysokim poziomie. Będzie posiadał podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych. Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje bardzo dobre przygotowanie zarówno do dalszego kształcenia o profilu akademickim, jaki i praktycznym. Absolwent jest też przygotowany do podjęcia pracy wymagającej wysokich umiejętności.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia