Zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji w Katowicach?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia