Kierunki studiów KatowicenewStudia KatowiceStudia prawniczeTOP KatowiceTop studia

Prawo w Katowicach

Trzy katowickie uczelnie oferują kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. To studia, które są przepustką do wielu zawodów prawniczych. Sprawdź, które uczelnie w Katowicach przygotują do zawodu adwokata, sędziego, notariusza.

Studia na kierunku prawo w Katowicach

Wśród uczelnie, które proponują studia na kierunku prawo jedna uczelnia jest publiczną szkołą wyższą a druga należy do szkół niepaństwowych. Studiować więc można na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

Prawo to kierunek studiów, który pozwoli absolwentowi zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną tak potrzebną do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Studia otwierają drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym.

Na kierunku prawo kształci się tak, aby absolwent miał, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim umiejętności, które pozwolą mu znaleźć pracę w zawodach prawniczych. w szczególności zaś w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie itp.

Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, czy radcowskiej. Ukończenie tych aplikacji i złożenie egzaminu jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, czy radcy prawnego albo rozpoczęcia praktyki adwokackiej, czy notarialnej.

Rekrutacja na kierunek prawo

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z nową maturą na Uniwersytet Śląski (Wydział Prawa i Administracji) obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.

Wynik z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez współczynnik 0,5. Jeżeli na maturze kandydat zdawał przedmiot na obydwu poziomach bierze się pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata. O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o sumę punktów procentowych z przedmiotów maturalnych.

Rekrutacja do AG w Katowicach odbywa się na podstawie zapisu. Studia są odpłatne. Koszt za semestr nauki to ok. 2500 zł (wyjątkiem jest semestr I – opłata wynosi o. 750 zł)

Studia na kierunku prawo w biznesie w Chorzowie

Kierunek prawo w biznesie jest obecny w ofercie Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Studia te mają charakter studiów licencjackich. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów – program łączy zagadnienia zakresu prawa oraz nauk ekonomicznych.

Kierunek prawo w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Katowicach. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia