Kierunki studiów KrakówNoweStudia KrakówStudia logistyczneTOP KrakówTop studia

Logistyka w Krakowie

Zastanawiasz się gdzie studiować kierunek logistyka w Krakowie? Sprawdź jakie są różnice pomiędzy propozycjami krakowskich uczelni wyższych w tym zakresie.

Gdzie studiować kierunek logistyka w Krakowie?

Studia logistyczne w tym przede wszystkim kierunek logistyka proponują kandydatom zarówno krakowskie uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

Logistyka na Politechnice Krakowskiej

Środki transportu i logistyka to kierunek, który proponuje kandydatom Politechnika Krakowska. Przekazuje on specjalistyczną wiedzę inżynierską dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków. Środki te są podstawowymi elementami jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki jaką jest Transport. Studenci kierunku Środki transportu i logistyka mają możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w czterech profilach dyplomowania (specjalnościach). Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi.

Specjalności:

  • Logistyka i spedycja
  • Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu
  • Automatyzacja logistycznych systemów transportowych
  • Inżynieria pojazdów szynowych

Logistyka międzynarodowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Studia inżynierskie na kierunku logistyka międzynarodowa, które prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, są skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia mają charakter interdyscyplinarny – studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych.

Kierunek ten zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zarządzania łańcuchami dostaw ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażania centrów logistycznych oraz zarządzania projektami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy analizy danych, prognozowanie zdarzeń i procesów oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ICT. Stawiając na nowoczesność w nauczaniu Logistyki program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci kierunku poza wiedzą posiadali również kompetencje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy.

Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z branży TSL.

Specjalności:

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

Czy warto studiować na kierunku logistyka?

Jeśli chcesz projektować i zarządzać operacjami logistycznymi w kraju i całej Europie lub ekscytują cię wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie logistyczne dla małych i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prawdopodobnie zainteresują cię właśnie studia na tym kierunku.

Wybierając studia na kierunku logistyka poznasz zasady zarządzania działalnością logistyczną. Nauczysz się sterować przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania.

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką (np. w firmach spedycyjnych, przewozowych) oraz instytucjach administracji, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Kierunek logistyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia logistyczne Kraków. Interesujesz się logistyką, transportem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia logistyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Jeden komentarz do “Logistyka w Krakowie

  • Sam rozważam logistykę, ale licencjat w trybie online na WSKZ, bo nie chcę dojeżdzać od siebie z miasta i wolę mieć czas żeby rozwijać inne kompetencje. Najbardziej nastawiam się na późniejszą pracę w jakieś międzynarodowej firmie i kontynentalnych dostawach.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia