Inżynieria środowiska w Lublinie

Myślisz o tym, by wybrać studia na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie? Sprawdź, które lubelskie uczelnie prowadzą ten kierunek!

Studia na kierunku inżynieria środowiska prowadzą dwie lubelskie uczelnie publiczne: Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Czym się różnią ich propozycje?

Inżynieria środowiska na Politechnice Lubelskiej

Kierunek inżynieria środowiska – propozycja studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej – dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu  inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe.

Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości. Absolwenci Inżynierii Środowiska mogą podjąć pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Mogą również zaplanować swoją przyszłość zawodową w administracji  i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych oraz organizacjach pozarządowych. Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska uprawniają do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej.

Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studia na kierunku inżynieria środowiska, prowadzone przez Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynierskich niezbędnych do ochrony i kształtowania środowiska.

Treści kształcenia na tym kierunku obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, przede wszystkim z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscypliny inżynieria mechaniczna.

Perspektywy zatrudnienia:

  • biura projektowe,
  • nadzór budowlany,
  • zakłady gospodarki komunalnej,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę i ciepło, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów itp., 
  • jednostki administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin),
  • instytucje kontroli i monitoringu,
  • jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo,
  • fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią środowiska,
  • własna działalność gospodarcza.

Uczelnie prowadzące kierunek inżynieria środowiska w Lublinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Lublin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Lublin.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia