Kierunki studiów LublinNowerodzaje studiów LublinStudiaStudia humanistyczneStudia Lublin

Studia humanistyczne w Lublinie

Lublin rozpieszcza humanistów bogatą ofertą w zakresie kierunków studiów. Na Wydziale Humanistycznym UMCS znaleźć można wiele atrakcyjne studia humanistyczne, np. E – EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE, KULTUROZNAWSTWO, ARCHITEKTURA INFORMACJI. KUL przygotował dla tegorocznych kandydatów m.in. kierunek EDYTORSTWO, RETORYKA STOSOWANA. Kierunki studiów humanistycznych w Lublinie dobrze uzupełnia również oferta studiów filologicznych, historycznych lub niektóre studia społeczne.

Interesują Cię studia humanistyczne w Lublinie? Bogactwo oferty z tego zakresu zapewniają właściwie dwie uczelnie. Są nimi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lista poniżej obejmuje kierunki, na których można rozwijać swoje humanistyczne postrzeganie świata, swoją refleksyjność, wiedzę o zasadach funkcjonowania kultury. Inne jeszcze dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności np. w dziedzinie edytorstwa lub architektury informacji.

Architektura informacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia na kierunku architektura informacji, które ma w swojej ofercie UMCS w Lublinie, pozwalają zdobyć wiedzę potrzebną do budowania nowoczesnej, multimedialnej i wielokanałowej komunikacji. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty Information Resorce Management (tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Studenci dowiadują się jak skutecznie wykorzystać wiedzę humanistyczną w świecie nowoczesnych, cyfrowych technologii. 

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi, jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytoria naukowe, kursy e-learningowe, serwisy, portale, wortale, strony internetowe czy systemy CMS oraz biznesowe (np. CRM, ERP, BI). Pracę znajdziesz więc np. przy projektowaniu, budowaniu, tworzeniu treści i zarządzaniu takimi systemami. Specjaliści od architektury informacji mogą też zajmować się UX designem, mediami społecznościowymi, projektowaniem baz danych czy testowaniem aplikacji. Wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki, a wraz z szybkim rozwojem technologii cyfrowych cały czas pojawiają się nowe. Oczywiście możesz też kontynuować naukę na II stopniu studiów architektury informacji lub całkiem innym kierunku.


Edytorstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Kierunek studiów edytorstwo, który proponuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

Studenci przygotowywani są do samodzielnego wykonywania prac pisarskich. Absolwenci będą gotowi do edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Perspektywy zawodowe:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych,
 • składacz,
 • redaktor portali internetowych,
 • grafik,
 • adiustator.

Filozofia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Filozofia prowadzona przez UMCS w Lublinie to studia zapewniające nabycie uporządkowanej, zaawansowanej  wiedzy ogólnej z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. propedeutyki filozofii, logiki formalnej i pragmatycznej, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, ponadto psychologii i socjologii.

Absolwent/ka potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Analizuje teksty z zakresu filozofii, stosuje terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiuje pojęcia. Potrafi formułować i analizować podstawowe problemy filozoficzne, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań. Umie komunikować i przekazywać innym swoją wiedzę z dziedziny filozofii, zwracając uwagę na jej ścisły związek z problemami człowieka, społeczeństwa czy kultury. Potrafi merytorycznie dyskutować na tematy filozoficzne. Jest w stanie planować i organizować pracę indywidualną i zespołową także w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

Perspektywy zawodowe:

 • sektory publiczne relacji i kontaktów z otoczeniem (public relations),
 • działy personalne i zarządzania kadrami (human resources),
 • specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy i szkolenia pracowników,
 • instytucje społeczne,
 • działy promocji, strategii i rozwoju miasta lub prywatnych firm,
 • nauczyciele etyki i filozofii (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich).

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zajęcia na kierunku kulturoznawstwo na UMCS obejmują zagadnienia m.in. dziedzictwa kulturowego, komunikacji niewerbalnej, muzykologii, historii sztuki i kultury, teatrologii, filmoznawstwa, historii literatury, nowych mediów i wielokulturowości.

Specjalności:

 • Krytyka i animacja sztuki: przybliża zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych, kina, teatru, muzyki i multimediów. Przygotowuje do pracy krytyków sztuki i menadżerów działań artystycznych, pracowników ośrodków kultury, animatorów i organizatorów działań kulturalnych, czy specjalistów do spraw popularyzacji kultury w różnych ośrodkach społeczno-oświatowych (np. szkołach, świetlicach, domach kultury);
 • Medialna: zorientowana na badania specyfiki mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu. Specjalność kształci przyszłych menagerów kultury i specjalistów od wiedzy i kultury medialnej, pracowników agencji reklamowych i PR-owych oraz mediów tradycyjnych i cyfrowych;
 • Teatrologia i filmoznawstwo: oferuje możliwość zdobycia umiejętności dogłębnej analizy dzieł filmowych i teatralnych. Przygotowuje do pracy animatorów i instruktorów teatralnych, krytyków lub dziennikarzy filmowych i teatralnych.


Lista kierunków humanistycznych w Lublinie zamieszczona jest poniżej. Nie zawiera informacji o studiach filologicznych oraz historycznych, które też oczywiście mają charakter humanistyczny. O tych kierunkach informacje odpowiednio na stronach studia historyczne Lublin oraz studia filologiczne Lublin.

Kierunki studiów humanistycznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Lublin. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również:

Sinologia w Lublinie

Studia na kierunku sinologia gwarantują studentom intensywną naukę języka chińskiego….

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia