Gospodarka przestrzenna w Toruniu

Kierunek gospodarka przestrzenna to propozycja o charakterze interdyscyplinarnym. Jeśli chcesz studiować w Toruniu, sprawdź w ofercie, której uczelni znajdziesz te studia.

Udało się znaleźć jedną uczelnię w Toruniu, która przygotowała dla maturzystów ofertę studiów na kierunku gospodarka przestrzenna. Jest nią Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Gospodarka przestrzenna na UMK

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przestrzeni w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego poziomu lokalnego i regionalnego.

Program kształcenia wykorzystuje wiedzę nauk technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia), przyrodniczych (geografia, geologia, ochrona środowiska) i społecznych (prawo, ekonomia, socjologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji).

Studenci w trakcie zajęć są przygotowywani do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, kształtowania i zarządzania przestrzenią. W ramach realizacji programu studiów studenci uzyskają kompetencje inżynierskie.

Po studiach absolwenci znajdują zatrudnienie jako:

  • eksperci i specjaliści w administracji państwowej, samorządowej oraz w biurach opracowujących miejscowe plany zagospodarowani
  • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach i firmach zajmujących się analizami przestrzennymi dla celów gospodarczych i społecznych
  • doradcy w dziedzinie planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych
  • pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego

Uczelnie prowadzące kierunek gospodarka przestrzenna w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Toruń. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia