Kierunki studiów LublinnewStudia geograficzneStudia informatyczneStudia Lublin

Geoinformatyka – studia w Lublinie

Na kierunku geoinformatyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci w przyszłości pracować jako administrator, operator lub programista nowoczesnych systemów informacji przestrzennej.

Kierunek geoinformatyka ma w swojej ofercie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia prowadzi Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wraz z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Geoinformatyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów.

Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.

Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z bogatego zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Może ukierunkować swoja edukację na umiejętności programistyczne lub związane z analizami przestrzennymi.

Absolwent tego kierunku może pracować jako administrator, operator lub programista nowoczesnych systemów informacji przestrzennej w:

  • firmach branżowych (w kraju i za granicą) zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych,
  • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych,
  • w firmach IT (w kraju i za granicą), których funkcjonowanie opiera się na systemach geoinformatycznych,
  • instytucjach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  • organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne,
  • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Kierunek geoinformatyka w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Lublin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce. Mogą Cię zainteresować również: studia informatyczne w Lublinie / studia informatyczne w Polsce.

Czytaj także:

Geoarcheologia w Lublinie

Kierunek geoarcheologia to interdyscyplinarna propozycja łącząca nauki historyczne, geograficzne i…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia